• IMG_0293.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0293a.jpg
  • IMG_0285.jpg
  • IMG_0256.jpg
  • IMG_0158.jpg

Spalio mėnesio darbotvarkė

Spalio 5 d.   Mokytojų diena.

Spalio 6 d. 14.00 – 15.00 val. Susitikimas su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Vida Saukaliene ir Kultūros centro direktoriumi Romu Matuliu dėl projekto su norvegais.

Spalio 15 d. 13.00 – 14.00 val. LMVA skyrių vadovų ir ŠMSM, savivaldybių atstovų nuotolinis susitikimas;

                    14.00 - 15.00 val. ISKU webinaras „Kaip mokyklose sukurti saugią ir sveiką aplinką mokymuisi bei darbui Covis-19 pandemijos metu ir po jos?“ nuotoliniu būdu; 

                     15.00 - 16.00 val. LMVA vadovų susitikimas nuotoliniu būdu.

Spalio 19 d. 13.30 val.nuotolinis Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Spalio 28 d.  nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminarą “Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas“.


 Rugsėjo mėnesio darbotvarkė

Rugsėjo  1 d. 14.00 – 15.00 val Rugsėjo 1-osios šventė meno mokykloje.
Rugsėjo 3 d. 13.00 – 14.00 val. Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos ir Lietuvos mokykla vadovų asociacijos organizuojamas pasitarimas - vaizdo konferencija. 

Rugsėjo 8 d. 15.00 – 16.00 val. darbo grupės posėdis dėl 2020 metų Kalėdinio laikotarpio renginių organizavimo Plungės mieste.

Rugsėjo 10 d. 10.30 – 12.00 val. NVŠ švietimo įstaigų vadovų pasitarimas meno mokykloje. 

Rugsėjo 11 d. 15.00 – 16.00 val. Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos narių posėdis.

Rugsėjo 16 d. 13.00 – 15.00 val. konkursas į Platelių meno mmokyklos direktorius savivaldybėje.

Rugsėjo 18 d. 11.00 – 11.30 val. susitikimas su Plungės meru ir profesoriumi V.Miškiniu savivaldybėje;

                       13.00 – 14.00 val. darbo grupės posėdis dėl 2020 metų Kalėdinio laikotarpio renginių organizavimo Plungės mieste.

Rugsėjo 21 d. 10.00 – 15.00 val. nuotoliniai kursai DK taikymas švietimo įstaigose.

Rugsėjo 22 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis;

                         13.00 – 14.00 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis.

Rugsėjo 23 d. 10.00 – 10.30 val. susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju;

                         13 00 – 15.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 24 d. 10.00 -11.00 val. meno mokyklos choreografijos skyriaus susirinkimas.

Rugsėjo 25 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje.

Rugpjūčio mėn darbotvarkė

Rugpjūčio 14 d. 11.00 – 12.00 val. Pokalbis su kandidatais styginių orkestro vadovo pareigoms užimti.

Rugpjūčio 17 d. 10.00 -11.00 val Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ posėdis (nuotoliniu būdu).

Rugpjūčio 18 d. 10.00 – 11.00 val. pokalbis su mokykloje veikiančios kavinės vedėja dėl moksleivių ir kitų bendruomenės narių maitinimo nuo 2020 rugsėjo mėn.

Rugpjūčio 19 d. 13.00 -15.00 val Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų seniūnų pasitarimas savivaldybėje dėl mokslo metų pradžios 2020 rugsėjo mėn. Plungės rajone.

Rugpjūčio 20 - 21 d. Kvalifikacijos kėlimo kursai chorvedžiams „Vasaros akademija“ Birštone.

Rugpjūčio  24 d. 13.00 -15.00 val Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje dėl mokslo metų pradžios 2020 rugsėjo mėn. Plungės rajone.

Rugpjūčio 25 d. 14.00 – 15.00 val. Elektroninio dienyno ‚Veritus“ pristatymas nuotoliniu būdu meno mokyklos direkcijai, atsakingiems asmenims, mokytojams.

Rugpjūčio 26 d. 10.00 – 12.00 val. Direkcinės – metodinės tarybos posėdis.

Rugpjūčio 27 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas meno mokykloje;

                            14.00 – 15.00 val. Mokymai meno mokyklos mokytojams dėl Microsoft teams platformos panaudojimo nuotolinio mokymo procese.

Rugpjūčio 28 d. 10.00 – 12.00 val. Mokytojų tarybos posėdis.


Liepos mėnesio darbotvarkė

Liepos 3 d.  nuo 13.00  val. Plungės rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų rėmimo konkurso komisijos posėdis Plungės rajono savivaldybė).

Liepos 7 d. nuo 11.00 val. Konkursas Plungės rajono Kulių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. (Plungės rajono savivaldybė). 

Liepo 10 d. 11.45 val. Susitikimas su Plugės savivaldybės administracija.

Liepos 13 d. - 30 d.   kasmetinės atostogos.


Birželio mėnesio darbotvarkė

Birželio 1 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 3 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 4 d.       kasmetinės atostogos.

Birželio 5 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys";

                     16.30 val. dailės skyriaus baigiamųjų darbų gynimas.

Birželio 8 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 9 d. 13.30 – 15.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Birželio 10 d. 10.00 – 11.00 val. Dailės skyriaus susirinkimas.

Birželio 11 d. 15.30 – 16.30 val. fortepijono klasės baigiamasis egzaminas;

                       17.00 – 17.45 val smuiko klasės baigimasis egzaminas;

                       18.00 – 18.30 val. pučiamųjų instrumentų klasės baigiamasis egzaminas.

Birželio 12 d. 1.00 – 11.30 Komisijos ryšiams su užsieniu posėdis nuotoliniu būdu.

Birželio 15 d. 11.00 – 11.30 val. susitikimas su Plungės raj. savivaldybės administracijos direktoriumi.

Birželio 17 d. 10.00 – 12.00 val. Mokytojų tarybos posėdis;

                       12.00 – 13.00 val. Choreografijos skyriaus susirinkimas.

Birželio 18 d. 18.00 – 20.00 val. Mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.

Birželio 23 d. 11.00 – 12.00 val. Plungės M.Oginskio meno mokyklos Atestacijos komisijos posėdis.

Birželio 30 d. 16.00 val.  Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose apdovanojimų šventė skirta  mokiniams, pasiekusiems aukštų rezultatų meistriškumo konkursuose.

 


Gegužės mėnesio darbotvarkė

Gegužės 7 d.  10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas;

                         13.00 – 14.00 val. VDU seminaras "Smegenų veikla grįstas mokymas/is" (nuotoliniu būdu).

Gegužės 13 d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 15 d. 11.00 – 11.45 val. Direkcinės – metodinės tarybos posėdis

Gegužės 19 d. 11.00 – 11.45 val. Pasitarimas su Plungės meno mokyklos NVŠ programų vykdytojais.

Gegužės 20 d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 21 d. 9.00 -9.30 val. susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju;

                        10.00 – 11.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 25 d. 9.00 – 10.00 val. susitikimas su ŽDM direktoriumi.

Gegužės 27d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 28 d. 11.00 – 11.45 val. Atestacinės komisijos posėdis.


Balandžio mėnesio darbotvarkė

Balandžio 1 d.  10.00 - 11.00 val.  -  Meno mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu).

Balandžio 2 d. 15.00 - 16.00 val.   -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 8 d. 10.00 -  11.00 val.  -  Meno mokyklos pedagogų video konferencija (Nuotoliniu būdu);

                         15.00 - 16.00 val.  -   Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. 

Balandžio 9 d. 15.00 -  16.00 val. -   ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 15 d. 10.00 - 11.00 val. -  Meno mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                           15.00 - 16.00 val. -  Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 16d.  15.00 - 16.00 val. -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 17 d. 11.00 val.   - Projekto „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ kūrybinės komandos pasitarimas (Nuotliniu būdu).

Balandžio 22 d.  11.00 val.   - Mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                            15.00 - 16.00 val. -  Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 23 d. 15.00 - 16.00 val.  -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 24 d. 10.00 val.   -  Mokyklos tarybos posėdis.

Balandžio 29 d.  9.30 val.   - Mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                          11.00 val. -  Plungės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos posėdis.

Balandžio 30 d. 10.00 val.   - Projekto „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų styginių ansamblių ir orkestrų vadovų pasitarimas su kūrybinės komandos nariais (Nuotliniu būdu).


Kovo mėnesio darbotvarkė

Kovo 4 d. 9.30 val. - Metodinės - direkcinės tarybos posėdis (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 4 d. 17.30 val. -  Suaugusiųjų mokymo mokinių popietė - koncertas (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 5 d. 10.00 val. - Meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis (Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla).

Kovo 10 d. 17.30 val. - Mokyklos mokinių kūrybos vakaras „Kuriu Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 18 d. 13.30 val. - Metodinis pranešimas „Grafikos technikos“. (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 20 d. 10.00 val. - Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje (Plungės rajono savivaldybė).

Kovo 27d. nuo 10.00 val. - Respublikinis akordeono muzikos konkursas „Plungė 2020“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 30 d. mokinių priėmimas 2020 - 2021 mokslo metams.


Vasario mėnesio darbotvarkė

Vasario 4 d. 10.00 – 11.30 val. - LL3 kūrybinės komandos narių susitikimas su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju G.Rimeikiu dėl AIDI dienos (Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras).

Vasario 5 d. visa diena - kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiška komunikacija ir laiko bei gyvenimo prioritetų valdymas“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras . Vilnius).

Vasario 6 d. 10.00 – 11.00 val. - pokalbis su dailės mokytojais (Mykolo Oginskio meno mokykla);

                     11.00 – 12.00 val. - pokalbis su „Musica fresca“ ansamblio vadove (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 12 d. 15.00 – 16.00 val. - dalyvavimas metodiniame seminare „Saksofonas prancūzų muzikos kontekste“ (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 13 d. 17.30 – 18.30 val. - dalyvavimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime – šeimų muzikavimo vakare „Graži mūsų šeimynėlė“ (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 16 d. 11.00 – 14.30 val. - dalyvavimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime ir Plungės meno mokyklos mokinių koncerto organizavimas (Varnių kultūros centras).

Vasario 18 d. nuo 9.30 val. - mokymai apie Darbo tarybas. (Plungės rajono savivaldybė).

                       nuo 15.00 val. - metinis vadovo pokalbis (Plungės rajono savivaldybė).

Vasario 20 d. nuo 11.00 val. - Miesto šventės organizacinės darbo grupės posėdis (Plungės rajono savivaldybė).

Vasario 25 d. 16.00 – 17.30 val. - dalyvavimas Užgavėnių šventėje (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 27 d. 13.00 – 14.00 val. - dalyvavimas metodiniame seminare „Dabarties džiazo tendencijos“ (Mykolo Oginskio meno mokykla);

                       17.00 - 17.45 val. - dalyvavimas atviroje modernaus šokio pamokoje (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 28 d. 10.00 – 12.00 val. – direkcinės metodinės tarybos posėdis (Mykolo Oginskio meno mokykla).


Sausio mėnesio darbotvarkė

Sausio 8 d. 10.00 – 12.00 val. - mokytojų tarybos posėdis.

Sausio 9 d. 10.00 – 15.00 val. - moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas. Komisijos pirmininkė.

Sausio 10 d. - susitikimas su „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ kūrybine komanda.

Sausio 13 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose;

                     15.45 val. - Sausio 13-osios minėjimas meno mokykloje.

Sausio 14 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 15 d. 10.00 – 17.00 val. - moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ zoninis turas Rietave, komisijos narė.

Sausio 16 d. - susitikimas su Prezidentūros atstovais Plungės rajono savivaldybėje.

Sausio 17 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose;

                     14.00 val. - LL3 komandos susitikimas su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais.

Sausio 18 d. 10.30 – 15.00 val. – Solfedžio konkursas – varžytuvės „Intervalų pasaulyje“ Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.

Sausio 20 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 21 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 24 d. 10.00 val. –Plungės miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Plungės rajono savivaldybėje.