• IMG_0293a.jpg
  • IMG_0158.jpg
  • IMG_0293.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0285.jpg
  • IMG_0256.jpg

Spalio mėnesio darbotvarkė

Spalio 6 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 7 d.   9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos visuotinio suvažiavimo tęsinys nuotoliniu būdu.

Spalio 19 d. 10.00 - 11.30 val. dalyvauja direkciniame – metodiniame posėdyje meno mokykloje.

Spalio 20 d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų vadovų pasitaimą meno mokykloje.

Spalio 22 d. 9.30 – 12.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Oginskio meno mokyklos vadovo pareigoms eiti komisijos darbe.


Rugsėjo mėnesio darbotvarkė

Rugsėjo 1 d.     14.00 – 15.00 val. Rugsėjo 1-osios šventė meno mokykloje.

Rugsėjo 2 d.     9.30 - 10.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 8 d.    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 9 d.     9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis.

Rugsėjo 15 d.  13.00 – 13.30 val. dalyvauja dailės skyriaus mokytojų susirinkime;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 16 d.  10.00 - 11.10 val. Susitinka mokykloje su Skuodo metodinių būrelių pirmininkais.

Rugsėjo 22 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         17.30 – 18.30 val. jungtinis Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų styginių instrumentų orkestrų koncertas „Rudens akvarelė M.K.Čiurlioniui“.

Rugsėjo 23 d. 11.00 – 12.00 val. Plungės rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 24 d. 9.30 – 10.30 val. vyks susitikimas su NVSC Telšių departamento atstovais nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 28 d.  9.30– 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 29 d.  10.00 – 17.00 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos suvažiavimas Vilniuje;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Liepos mėnesio darbotvarkė

Liepos 1 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu;

                    13.00 - 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 2 d.  8.00 – 13.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

                    14.00 – 17.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės raj. Platelių meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu.

Liepos 3 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 4 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 5 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 6 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 7 – 29 d. ATOSTOGOS.


Birželio mėnesio darbotvarkė

Birželio 2 d.   13.00 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 4 d.   10.00 – 10.30 val. val organizuoja Mokyklos atestacinės komisijos posėdį nuotoliniu būdu;

                       13.00 – 15.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos darbe nuotoliniu būdu;

                       15.00 – 15.20 val. dalyvauja dailės darbų peržiūroje;

                       15.20 – 16.30 val. organizuoja pasitarimą dėl dainininkų vasaros stovyklos.

Birželio 7 d.   16.00 – 17.00 val. dalyvauja styginių instrumentų klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 8 d.   10.00 – 12.00 val. dalyvauja dainavimo skyriaus susirinkime;

                       16.00 – 18.00 val. dalyvauja fotepijono klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 9 d.   10.00 – 11.00 val. organizuoja pasitarimą dėl stygininkų vasaros stovyklos;

                        15.00 – 15.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        15.30 – 16.00 val. dalyvauja akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasių baigiamajame egzamine;

                        16.00 – 17.00 val. dalyvauja dainavimo klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 10 d.  9.30 - 10.30 val. dalyvauja seminare dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo nuotoliniu būdu;

                       12.30 – 13.00 val. interviu nuotoliniu būdu apie chorvedžio darbą;

                       16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 11 d. 16.00 – 18.00 val. dalyvauja dailės klasės baigiamųjų darbų gynime.

Birželio 14.d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Mokytojų tarybos posėdį.

Birželio 15 d. 17.00 – 20.00 val. dalyvauja Mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje.

Birželio 16 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 17d.  17.30 – 18.30 val. veda tėvų susirinkimą dėl vasaros stovyklos nuotoliniu būdu.

Birželio 18 d.  9.00  - 10.30 val. savivaldybėje dalyvauja pasitarime dėl Miesto šventės.

Birželio 23 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 28 d. 9.30. – 12.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Vasara su M.K.Čiurloniu“;

                       15.00 – 17.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Skambantys vasaros akordai“.

Birželio 29 d. 10.00 – 16.00 val. dalyvauja Švietimo įstaigų vadovų pasitarime Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje.

Birželio 30 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.


Gegužės mėnesio darbotvarkė

Gegužės 5 d.   15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         18.00 – 19.00 val. organizuoja Absolventų tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Gegužės 6 d.  13.00 val. dalyvauja Lyderių laiko renginyje knygų pristatyme nuotoliniu būdu.

Gegužės 7 d.   9.00 – 11.00 val. dalyvauja Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktoriaus atrankos komisijos darbe.

Gegužės 11 d. 9.00 – 10.0 val. dalyvauja Lietuvos muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu;

                         15.00 – 18.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 12 d. 10.00 - 12.50 val. svečio teisėmis dalyvauja LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 13 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 18 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 19 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, kuri vyks nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 20 d.  9.30 – 10.30 val. organizuoja mokyklos metodinės – direkcinės tarybos posėdį nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.00 val. dalyvauja Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijos susirinkime nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 17.30 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 21 d.  11.00 -12.00 val. dalyvauja pasitarime dėl miesto šventės nuotoliniu būdu.

Gegužės 24 d. 11.00 – 12.00 val. dalyvauja tautinių instrumentų keliamajame egzamine; 

                          16.00 – 17.00 val. dalyvauja gitaros ir mušamųjų instrumentų keliamajame egzamine.

Gegužės 26 d.  9.15 – 13.45 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencijoje „Muzikų forumas“;

                          10.00 -12.00 val. dalyvauja instrumentinės grupės repeticijoje festivaliui „Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ meno mokykloje; 

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (berniukai) keliamajame egzamine;

                          16.30 – 17.30 val. dalyvauja renginyje tema „KAS UGDO ŠVIETIMO LYDERIUS?“ nuotoliniu būdu.

Gegužės 27 d. 9.00 val. organizuoja meno / muzikos mokyklų festivalio „Vaikai ir muzika“ pasitarimą;

                         10.00 – 11.00 val. dalyvauja smuiko keliamajame egzamine;

                         11.00 – 12.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (mergaitės) keliamajame egzamine;

                         16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos keliamajame egzamine.


 Balandžio mėnesio darbotvarkė

Balandžio 1 d.   10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos Direkcinės – metodinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Balandžio 2 d.   15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 8 d.   10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos pedagogų video konferencija;

                            15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 9 d.   10.00 – 12.00 val. veda seminarą konkurso „Skambioji daina“ dalyviams;

                            15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 15 d.  10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos Direkcinės – metodinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu;

                             15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 16 d.  15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 21 d.  15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 23 d.  15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 27 d.   9.30 – 10.30 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Balandžio 28 d.  9.30 – 10.30 val. dalyvauja Švietimo ir mokslo komiteto neeiliniame posėdyje.

                             15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.


Kovo mėnesio darbotvarkė

Kovo 1 d.   13.00 – 15.30 val. dalyvauja konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms komisijos darbe nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą).

Kovo 2 d.    10.00 – 11.00 val. susitikimas su Plungės architektu.

Kovo 3 d.    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 8 d.     nuo 10.30 val. meno ir muzikos mokyklų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 9 d.    10.00 – 12.00 val. dalyvauja seminare „Scenos baimės įveikimas jogos pagalba“.

Kovo 10 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 12 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja seminare „Scenos baimės įveikimas jogos pagalba“.

Kovo 17 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu. 

Kovo 22 d.   9.00 - 10.00 val. dalyvauja Savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdyje;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja meno mokyklos mokytojų pasitarimą nuotoliniu būdu.

Kovo 23 d.   ATOSTOGOS.

Kovo 24 d.  10.00 – 12.00 dalyvauja visuotiniame Lietuvos musikos ir meno mokyklų vadovų susirinkime nuotoliniu būdu.

                    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu. 

Kovo 26 d.  15.00 – 17.00 val. Vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“ virtualiu būdu.

Kovo 29 d.  ATOTOGOS.

Kovo 30 d.  9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu.

Kovo 31 d.  11.00 – 13.30 val. dalyvauja seminare„Meistriškumo ugdymo ir tarptautinio pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai dirbant nuotoliniu būdu“;

                    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Vasario mėnesio darbotvarkė

Vasario 1 d.   13.00 – 14.30 val. dalyvauja rajoninio meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos darbe;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja darbo grupės posėdyje Plungės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkai parengti nuotoliniu būdu.

Vasario 2 d.   9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu;

                        16.00 – 17.00 val. dalyvauja Švietimo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Vasario 3 d.    13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 9 d.    10.00 – 10.45 val. dalyvauja Kultūros ir meno tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Vasario 10 d.  13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 11 d.  13.00 – 15.00 val. dalyvauja VDU Švietimo akademija organizuojamame virtualiame renginyje „Naujas mokytojų rengimas. Kaip pritraukti naujus mokytojus?“. 

Vasario 15 d.  10.00 – 11.00 val. mokyklos viešinimo ir įvaizdžio formavimo darbo grupės susirinkimas;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“;

                        16.00 – 17.30 val. Vasario 16 – osios koncertas per ZOOM platformą.

Vasario 17 d.  10.00 – 11.00 val. dalyvauja mokyklos dainavimo skyriaus metodiniame susirinkime nuotoliniu būdu;

                        13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“.

Vasario 18 d.  9.00 – 11.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje vadovo atrankai į Platelių meno mokyklą;

                        11.30 - 12.30 val. organizuoja mokyklos Mokytojų tarybos pastarimą;

                        14.30 – 15.15 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų styginių instrumentų ansamblių vadovų susitikimą nuotoliniu būdu;

                        15.00 – 16.00 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų styginių instrumentų ansamblių vadovų susitikimą nuotoliniu būdu;

                        17.00 – 18.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“.

Vasario 19 d.  8.30 – 10.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                       10.00 – 13.00 val. dalyvauja seminare „Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“;

                       14.00 – 15.00 val. organizuoja visuotinį mokinių susirinkimą per Microsoft platformą.

Vasario 22 d. 10.30 – 12.00 val. dalyvauja susitikime su dirigentu Tomu Ambrozaičiu dėl projekto „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“;

                       17.30 – 18.15 val. organizuoja akordeono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                       18.30 – 19.15 val. organizuoja tautinių instrumentų skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 23 d. 10.00 – 11.00 val. mokykloje skaito metodinį pranešimą;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja dainavimo skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja choreografijos skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 24 d.  13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja estradinio skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja fortepijono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 25 d. 11.00 – 12.00 val. organizuoja antrojo instrumento mokytojų pasitarimą;

                        13.00 – 13.30 val. dalyvauja choreografijos skyriaus metodiniame pasitarime nuotoliniu būdų;

                        13.30 – 14.30 val. metinis pokalbis su pavaduotoja ugdymui;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja dailės skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja styginių skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 26 d.   9.00 – 10.00 val. dalyvauja Plungės savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdyje;

                         10.00 – 13.00 val. dalyvauja seminare „Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“;

                        16.30 – 17.15 val. organizuoja estradinio skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.


Sausio mėnesio darbotvarkė

Sausio 4 d.    9.00 – 10.30 val. dalyvauja Plungės M.Oginskio meno mokyklos dainavimo skyriaus susirinkime nuotoliniu būdu.

Sausio 5 d.    9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu;

                      14.00 – 15.30 val. mokyklos direkcinės – metodinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Sausio 6 d.  10.00 – 12.00 val. mokyklos pedagogų tarybos posėdis nuotoliniu būdu;

                     13.00 – 15.00 val.dalyvauja konkurso Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijos darbe nuotoliniu būdu.

Sausio 7 d.   dalyvauja darbo grupės posėdyje Plungės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planui parengti nuotoliniu būdu.

Sausio 11 d. 14.00 – 16.00 val. dalyvauja darbo grupės posėdyje Plungės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkai parengti nuotoliniu būdu.

Sausio 12 d. 9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu.

Sausio 13 d. 13.30 val. dalyvauja pasitarime Plungės rajono švietimo įstaigų vadovams nuotoliniu būdu.

Sausio 14 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja darbo grupės posėdyje Plungės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkai parengti nuotoliniu būdu.

Sausio 19 d. 9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu;

                      13.30 val. dalyvauja pasitarime Plungės rajono švietimo įstaigų vadovams nuotoliniu būdu.

Sausio 26 d. 13.30 val. dalyvauja pasitarime Plungės rajono švietimo įstaigų vadovams nuotoliniu būdu.

Sausio 27 d. 9.00 – 16.00 val. dalyvauja nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ bendruomenės organizuojamame šeštajame švietimo lyderystės forume „Kokią vertę kuria mokykla?“ nuotoliniu būdu.

Sausio 29 d. 10.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniame susitikime su Stanislava Sabaliauskiene, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Mokymosi visą gyvenimą departamento vyriausiąja specialiste.


Gruodžio mėnesio darbotvarkė

Gruodžio 1 d.    15.00 – 16.00 val. nuotolinis sumanios internetinės reflektavimo sistemos pristatymas. 

Gruodžio 2 d.    9.00 – 13.30 val. nuotolinė respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų metodinė konferencija “Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100- mečio kontekste“;

                           10.00 – 11.00 val. nuotolinis seminaras „Džiazinės improvizacijos kompetencijų ugdymas ir nuotolinių konkursų organizavimo galimybių plėtra              informacinių technologijų pagalba“;

                           13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gruodžio 3 d.    10.00 – 13.15 val. nuotolinis seminaras „Vadovavimas komandai - esminiai motyvacijos ir įsitraukimo principai“;

                           13.00 – 15.00 val. vadovų asociacijos narių nuotolinis susitikimas su ŠMSM;

                           15.00 – 16.00 val. nuotolinį sumanios internetinės reflektavimo sistemos pristatymo tęsinys.

Gruodžio 4 d.    10.00 – 13.15 val. nuotolinis seminaras „Vadovavimas komandai - esminiai motyvacijos ir įsitraukimo principai“ tęsinys.

Gruodžio 7 d.    9.30 – 10.15 val. nuotolinis direkcinis – metodinis pasitarimas;

                           10.00 – 11.00 val. nuotolinis pasitarimas su Žemaitijos ir Klaipėdos krašto styginių instrumentų orkestrų vadovais;

                           10.30 – 11.30 val. nuotolinis pasitarimas su Žemaitijos ir Klaipėdos krašto styginių instrumentų orkestrų vadovais.

Gruodžio 9 d.    10.00 – 13.30 val. KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choro „Polifonija“ organizuojamas tiesiogiai YouTube kanale transliuojamas seminaras „Nepažinti      Gintauto Venislovo kūriniai chorams“;

                           13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gruodžio 10 d. 10.00 – 12.00 val. Žemaitijos ir Klaipėdos krašto meno ir muzikos mokyklų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.30 val. Kultūros ir meno tarybos nuotoliniame posėdis.

Gruodžio 11 d.  10.00 – 16.15 val. tarptautinis nuotolinis seminaras „Kultūros keliai: bendradarbiavimo projektas kūrybingam kultūros paveldo interpretavimui“.

Gruodžio 14 d.  10.00 - 12.00 val. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Gruodžio 15 d.   9.00 – 9.45 val. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Direkcinės – metodinės komisijos posėdis;

                            10.00 – 11.30 val. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Atestacijos komisijos posėdis.

Gruodžio 16 d.  9.00 – 11.00 val. Nuotoliniai mokymai 1 susitikimas „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“;

                           13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.                          

Gruodžio 17 d.  13.00 – 15.00 val. Nuotolinis Lietuvos vadovų asociacijos skyrių vadovų susitikimas;

                            19.00 val. Nuotolinė Atvira diskusija „Kodėl kalbame apie reitingus?

Gruodžio 22 d.   9.00 – 11.00 val. Nuotoliniai mokymai 1 susitikimas „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“.

Gruodžio 28 d. 16.00 – 17.00 val. Plungės savivaldybės Švietimo tarybos posėdis.

Gruodžio 29 d.   9.00 – 11.00 val. Nuotoliniai mokymai 1 susitikimas „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“.

Gruodžio 30 d. 10.00 – 11.30 val. Plungės savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdis.

Gruodžio 31 d. 13.00 -14.30 val. Lietuvos vadovų asociacijos susitikimas su ŠMSM nuotoliniu būdu.


Lapkričio mėnesio darbotvarkė

Lapkričio 6 d. 9.00 – 10.00 val. nuotolnis pasitarimas su dailės ir choreografijos mokytojais dėl ugdymo organizavimo nuo lapkričio 9 d.;

                        11.00 – 12.00 val. nuotolnis pasitarimas su muzikos mokytojais dėl ugdymo organizavimo nuo lapkričio 9 d.;

                        nuo 14.00 val. organizuojamas nuotolinis susitikimas su UAB OFFICEDAY, UAB „Šviesa“ ir su UAB „Techno pynė“ atstovais.

Lapkričio 9 d.   10.00 val.  virtualus forumas “MIZUIKLAS PASAULYJE IR LIETUVOJE: RAIDA IR PERSPEKTYVOS”, nuotoliniu būdu per Microsoft TEAMS platformą.   

Lapkričio 11 d. 10.00 – 12.00 val. nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminarą “Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas“.

Lapkričio 16 d. 14.00 – 15.00 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Lapkričio 18 d. 10.00 – 12.00 val. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Vadybiniai sprendimai mokykloje, siekiant geresnių ugdymo(-si) rezultatų“ II modulis ,,Trys universalios gyvenimo valiutos įstaigos mikroklimatui ir kultūrai gerinti“. Nuotoliniu būdu.


Geriausiai Jūsų patirčiai mūsų tinklapyje mes naudojame slapukus. Toliau naudodamiesi mūsų tinklapiu nepakeitę slapukų parinkčių jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika.