• IMG_0285.jpg
  • IMG_0293a.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0293.jpg
  • IMG_0158.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0256.jpg

Sausio mėnesio darbotvarkė

Sausio 6 d.  13.30 – 15.30.val. organizuoja darbo grupės susirinkimą dėl Mokyklos 60-mečio jubiliejaus renginių plano sudarymo;

                     16.00 – 17.00 val. dalyvauja Plungės savivaldybės Švietimo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Sausio 11 d. 10.00 – 12.00 val. kviečiama dalyvauti Mokytojų tarybos susirinkime.

Sausio 12 d. 13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 17 d. 17.30 – 18.30 val. pristato metinę veiklos ataskaitą Mokyklos tarybos susirinkime.

Sausio 19 d. 13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 21 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius akordeono skyriaus mokytojams.

Sausio 24 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius tautinių instrumentų skyriaus mokytojams;

                      10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius styginių instrumentų skyriaus mokytojams;

                      14.00 – 17.00 val. dalyvauja nuotoliniuose kursuose „Mobingas Švietimo įstaigoje“.

Sausio 25 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius fortepijono skyriaus mokytojams.

Sausio 26 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius muzikos teorijos skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val.organizuoja metinius pokalbius dailės skyriaus mokytojams;

                     13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 27 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius dainavimo skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius estrados skyriaus mokytojams;

                     17.00 – 18.00 val. dalyvauja mokyklos koncerte „Šokių muzika“.

Sausio 28 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius choreografijos skyriaus mokytojams.


Gruodžio mėnesio darbotvarkė

Gruodžio 2 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Gruodžio 3 d.   10.00 - 12.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl meno mokyklos koncerto visuomenei „Kalėdų belaukiant“ Plungės KC.

Gruodžio 6 d.   10.00 – 12.00 val. visuotinis Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos darbuotojų susirinkimas.

Gruodžio 7 d.   10.00 – 12.00 val. Plungės raj. Kultūros ir meno terybos posėdis nuotoliniu būdu.

Gruodžio 9 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Gruodžio 11 d. 15.00 – 17.00 val. meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas visuomenei „Kalėdų belaukiant“ Plungės KC.

Gruodžio 16 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Atestacijos komisijos posėdis;

                          13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Lapkričio mėnesio darbotvarkė

Lapkričio 10 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                          17.30 – 18.30 val. mokyklos choreografijos skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu;        

                           18.30 -  19.30 val. mokyklos muzikos skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 11 d. 17.30 – 18.30 val. mokyklos dailės skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 17 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 24 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Spalio mėnesio darbotvarkė

Spalio 6 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 7 d.   9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos visuotinio suvažiavimo tęsinys nuotoliniu būdu.

Spalio 13 d. 13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 19 d. 10.00 - 11.30 val. dalyvauja direkciniame – metodiniame posėdyje meno mokykloje.

Spalio 20 d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų vadovų pasitaimą meno mokykloje;

                     13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 22 d. 9.30 – 12.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Oginskio meno mokyklos vadovo pareigoms eiti komisijos darbe.

Spalio 27 d. 13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 28 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja ŠMM organizuojamame IX edukacijos forume „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?

Spalio 29 d. 10.00 – 11.30 val. dalyvauja ŠMM organizuojamame pasitarime dėl dokumentų tvarkymo elektroniniu formatu skaitmeninimo nuotoliniu būdu.


Rugsėjo mėnesio darbotvarkė

Rugsėjo 1 d.     14.00 – 15.00 val. Rugsėjo 1-osios šventė meno mokykloje.

Rugsėjo 2 d.     9.30 - 10.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 8 d.    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 9 d.     9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis.

Rugsėjo 15 d.  13.00 – 13.30 val. dalyvauja dailės skyriaus mokytojų susirinkime;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 16 d.  10.00 - 11.10 val. Susitinka mokykloje su Skuodo metodinių būrelių pirmininkais.

Rugsėjo 22 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         17.30 – 18.30 val. jungtinis Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų styginių instrumentų orkestrų koncertas „Rudens akvarelė M.K.Čiurlioniui“.

Rugsėjo 23 d. 11.00 – 12.00 val. Plungės rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 24 d. 9.30 – 10.30 val. vyks susitikimas su NVSC Telšių departamento atstovais nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 28 d.  9.30– 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 29 d.  10.00 – 17.00 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos suvažiavimas Vilniuje;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Liepos mėnesio darbotvarkė

Liepos 1 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu;

                    13.00 - 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 2 d.  8.00 – 13.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

                    14.00 – 17.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės raj. Platelių meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu.

Liepos 3 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 4 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 5 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 6 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 7 – 29 d. ATOSTOGOS.


Birželio mėnesio darbotvarkė

Birželio 2 d.   13.00 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 4 d.   10.00 – 10.30 val. val organizuoja Mokyklos atestacinės komisijos posėdį nuotoliniu būdu;

                       13.00 – 15.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos darbe nuotoliniu būdu;

                       15.00 – 15.20 val. dalyvauja dailės darbų peržiūroje;

                       15.20 – 16.30 val. organizuoja pasitarimą dėl dainininkų vasaros stovyklos.

Birželio 7 d.   16.00 – 17.00 val. dalyvauja styginių instrumentų klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 8 d.   10.00 – 12.00 val. dalyvauja dainavimo skyriaus susirinkime;

                       16.00 – 18.00 val. dalyvauja fotepijono klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 9 d.   10.00 – 11.00 val. organizuoja pasitarimą dėl stygininkų vasaros stovyklos;

                        15.00 – 15.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        15.30 – 16.00 val. dalyvauja akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasių baigiamajame egzamine;

                        16.00 – 17.00 val. dalyvauja dainavimo klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 10 d.  9.30 - 10.30 val. dalyvauja seminare dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo nuotoliniu būdu;

                       12.30 – 13.00 val. interviu nuotoliniu būdu apie chorvedžio darbą;

                       16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 11 d. 16.00 – 18.00 val. dalyvauja dailės klasės baigiamųjų darbų gynime.

Birželio 14.d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Mokytojų tarybos posėdį.

Birželio 15 d. 17.00 – 20.00 val. dalyvauja Mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje.

Birželio 16 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 17d.  17.30 – 18.30 val. veda tėvų susirinkimą dėl vasaros stovyklos nuotoliniu būdu.

Birželio 18 d.  9.00  - 10.30 val. savivaldybėje dalyvauja pasitarime dėl Miesto šventės.

Birželio 23 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 28 d. 9.30. – 12.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Vasara su M.K.Čiurloniu“;

                       15.00 – 17.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Skambantys vasaros akordai“.

Birželio 29 d. 10.00 – 16.00 val. dalyvauja Švietimo įstaigų vadovų pasitarime Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje.

Birželio 30 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.


Gegužės mėnesio darbotvarkė

Gegužės 5 d.   15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         18.00 – 19.00 val. organizuoja Absolventų tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Gegužės 6 d.  13.00 val. dalyvauja Lyderių laiko renginyje knygų pristatyme nuotoliniu būdu.

Gegužės 7 d.   9.00 – 11.00 val. dalyvauja Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktoriaus atrankos komisijos darbe.

Gegužės 11 d. 9.00 – 10.0 val. dalyvauja Lietuvos muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu;

                         15.00 – 18.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 12 d. 10.00 - 12.50 val. svečio teisėmis dalyvauja LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 13 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 18 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 19 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, kuri vyks nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 20 d.  9.30 – 10.30 val. organizuoja mokyklos metodinės – direkcinės tarybos posėdį nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.00 val. dalyvauja Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijos susirinkime nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 17.30 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 21 d.  11.00 -12.00 val. dalyvauja pasitarime dėl miesto šventės nuotoliniu būdu.

Gegužės 24 d. 11.00 – 12.00 val. dalyvauja tautinių instrumentų keliamajame egzamine; 

                          16.00 – 17.00 val. dalyvauja gitaros ir mušamųjų instrumentų keliamajame egzamine.

Gegužės 26 d.  9.15 – 13.45 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencijoje „Muzikų forumas“;

                          10.00 -12.00 val. dalyvauja instrumentinės grupės repeticijoje festivaliui „Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ meno mokykloje; 

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (berniukai) keliamajame egzamine;

                          16.30 – 17.30 val. dalyvauja renginyje tema „KAS UGDO ŠVIETIMO LYDERIUS?“ nuotoliniu būdu.

Gegužės 27 d. 9.00 val. organizuoja meno / muzikos mokyklų festivalio „Vaikai ir muzika“ pasitarimą;

                         10.00 – 11.00 val. dalyvauja smuiko keliamajame egzamine;

                         11.00 – 12.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (mergaitės) keliamajame egzamine;

                         16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos keliamajame egzamine.


 Balandžio mėnesio darbotvarkė

Balandžio 1 d.   10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos Direkcinės – metodinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Balandžio 2 d.   15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 8 d.   10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos pedagogų video konferencija;

                            15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 9 d.   10.00 – 12.00 val. veda seminarą konkurso „Skambioji daina“ dalyviams;

                            15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 15 d.  10.00 – 11.00 val. Meno mokyklos Direkcinės – metodinės tarybos posėdis nuotoliniu būdu;

                             15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 16 d.  15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 21 d.  15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 23 d.  15.00 – 16.00 val. ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

Balandžio 27 d.   9.30 – 10.30 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Balandžio 28 d.  9.30 – 10.30 val. dalyvauja Švietimo ir mokslo komiteto neeiliniame posėdyje.

                             15.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.


Kovo mėnesio darbotvarkė

Kovo 1 d.   13.00 – 15.30 val. dalyvauja konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms komisijos darbe nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą).

Kovo 2 d.    10.00 – 11.00 val. susitikimas su Plungės architektu.

Kovo 3 d.    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 8 d.     nuo 10.30 val. meno ir muzikos mokyklų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 9 d.    10.00 – 12.00 val. dalyvauja seminare „Scenos baimės įveikimas jogos pagalba“.

Kovo 10 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Kovo 12 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja seminare „Scenos baimės įveikimas jogos pagalba“.

Kovo 17 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu. 

Kovo 22 d.   9.00 - 10.00 val. dalyvauja Savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdyje;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja meno mokyklos mokytojų pasitarimą nuotoliniu būdu.

Kovo 23 d.   ATOSTOGOS.

Kovo 24 d.  10.00 – 12.00 dalyvauja visuotiniame Lietuvos musikos ir meno mokyklų vadovų susirinkime nuotoliniu būdu.

                    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu. 

Kovo 26 d.  15.00 – 17.00 val. Vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“ virtualiu būdu.

Kovo 29 d.  ATOTOGOS.

Kovo 30 d.  9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu.

Kovo 31 d.  11.00 – 13.30 val. dalyvauja seminare„Meistriškumo ugdymo ir tarptautinio pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai dirbant nuotoliniu būdu“;

                    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Vasario mėnesio darbotvarkė

Vasario 1 d.   13.00 – 14.30 val. dalyvauja rajoninio meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos darbe;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja darbo grupės posėdyje Plungės rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkai parengti nuotoliniu būdu.

Vasario 2 d.   9.00 – 11.00 val. dalyvauja nuotoliniuose mokymuose „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“ nuotoliniu būdu;

                        16.00 – 17.00 val. dalyvauja Švietimo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Vasario 3 d.    13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 9 d.    10.00 – 10.45 val. dalyvauja Kultūros ir meno tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Vasario 10 d.  13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 11 d.  13.00 – 15.00 val. dalyvauja VDU Švietimo akademija organizuojamame virtualiame renginyje „Naujas mokytojų rengimas. Kaip pritraukti naujus mokytojus?“. 

Vasario 15 d.  10.00 – 11.00 val. mokyklos viešinimo ir įvaizdžio formavimo darbo grupės susirinkimas;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“;

                        16.00 – 17.30 val. Vasario 16 – osios koncertas per ZOOM platformą.

Vasario 17 d.  10.00 – 11.00 val. dalyvauja mokyklos dainavimo skyriaus metodiniame susirinkime nuotoliniu būdu;

                        13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        15.00 – 16.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“.

Vasario 18 d.  9.00 – 11.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje vadovo atrankai į Platelių meno mokyklą;

                        11.30 - 12.30 val. organizuoja mokyklos Mokytojų tarybos pastarimą;

                        14.30 – 15.15 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų styginių instrumentų ansamblių vadovų susitikimą nuotoliniu būdu;

                        15.00 – 16.00 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų styginių instrumentų ansamblių vadovų susitikimą nuotoliniu būdu;

                        17.00 – 18.30 val. dalyvauja mokymuose „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“.

Vasario 19 d.  8.30 – 10.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                       10.00 – 13.00 val. dalyvauja seminare „Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“;

                       14.00 – 15.00 val. organizuoja visuotinį mokinių susirinkimą per Microsoft platformą.

Vasario 22 d. 10.30 – 12.00 val. dalyvauja susitikime su dirigentu Tomu Ambrozaičiu dėl projekto „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“;

                       17.30 – 18.15 val. organizuoja akordeono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                       18.30 – 19.15 val. organizuoja tautinių instrumentų skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 23 d. 10.00 – 11.00 val. mokykloje skaito metodinį pranešimą;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja dainavimo skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja choreografijos skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 24 d.  13.30 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja estradinio skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja fortepijono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 25 d. 11.00 – 12.00 val. organizuoja antrojo instrumento mokytojų pasitarimą;

                        13.00 – 13.30 val. dalyvauja choreografijos skyriaus metodiniame pasitarime nuotoliniu būdų;

                        13.30 – 14.30 val. metinis pokalbis su pavaduotoja ugdymui;

                        17.30 – 18.15 val. organizuoja dailės skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

                        18.30 – 19.15 val. organizuoja styginių skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 26 d.   9.00 – 10.00 val. dalyvauja Plungės savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdyje;

                         10.00 – 13.00 val. dalyvauja seminare „Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“;

                        16.30 – 17.15 val. organizuoja estradinio skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Geriausiai Jūsų patirčiai mūsų tinklapyje mes naudojame slapukus. Toliau naudodamiesi mūsų tinklapiu nepakeitę slapukų parinkčių jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika.