• IMG_0293.jpg
  • IMG_0256.jpg
  • IMG_0158.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0285.jpg
  • IMG_0293a.jpg
  • IMG_0204.jpg

Spalio mėnesio darbotvarkė

Spalio 5 d.   Mokytojų diena.

Spalio 6 d. 14.00 – 15.00 val. Susitikimas su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Vida Saukaliene ir Kultūros centro direktoriumi Romu Matuliu dėl projekto su norvegais.

Spalio 15 d. 13.00 – 14.00 val. LMVA skyrių vadovų ir ŠMSM, savivaldybių atstovų nuotolinis susitikimas;

                    14.00 - 15.00 val. ISKU webinaras „Kaip mokyklose sukurti saugią ir sveiką aplinką mokymuisi bei darbui Covis-19 pandemijos metu ir po jos?“ nuotoliniu būdu; 

                    15.00 - 16.00 val. LMVA vadovų susitikimas nuotoliniu būdu.

Spalio 19 d. 13.30 val.nuotolinis Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Spalio 23 d. 13.00 – 14.00 val. nuotolinis Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Spalio 28 d.  nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminarą “Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas“.

Spalio 29 d. 11.00 – 17.00 val. nuotolinis seminaras „Duomenimis grįsta vadyba“.


 Rugsėjo mėnesio darbotvarkė

Rugsėjo  1 d. 14.00 – 15.00 val Rugsėjo 1-osios šventė meno mokykloje.
Rugsėjo 3 d. 13.00 – 14.00 val. Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos ir Lietuvos mokykla vadovų asociacijos organizuojamas pasitarimas - vaizdo konferencija. 

Rugsėjo 8 d. 15.00 – 16.00 val. darbo grupės posėdis dėl 2020 metų Kalėdinio laikotarpio renginių organizavimo Plungės mieste.

Rugsėjo 10 d. 10.30 – 12.00 val. NVŠ švietimo įstaigų vadovų pasitarimas meno mokykloje. 

Rugsėjo 11 d. 15.00 – 16.00 val. Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos narių posėdis.

Rugsėjo 16 d. 13.00 – 15.00 val. konkursas į Platelių meno mmokyklos direktorius savivaldybėje.

Rugsėjo 18 d. 11.00 – 11.30 val. susitikimas su Plungės meru ir profesoriumi V.Miškiniu savivaldybėje;

                       13.00 – 14.00 val. darbo grupės posėdis dėl 2020 metų Kalėdinio laikotarpio renginių organizavimo Plungės mieste.

Rugsėjo 21 d. 10.00 – 15.00 val. nuotoliniai kursai DK taikymas švietimo įstaigose.

Rugsėjo 22 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis;

                         13.00 – 14.00 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis.

Rugsėjo 23 d. 10.00 – 10.30 val. susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju;

                         13 00 – 15.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 24 d. 10.00 -11.00 val. meno mokyklos choreografijos skyriaus susirinkimas.

Rugsėjo 25 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje.

Rugpjūčio mėn darbotvarkė

Rugpjūčio 14 d. 11.00 – 12.00 val. Pokalbis su kandidatais styginių orkestro vadovo pareigoms užimti.

Rugpjūčio 17 d. 10.00 -11.00 val Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ posėdis (nuotoliniu būdu).

Rugpjūčio 18 d. 10.00 – 11.00 val. pokalbis su mokykloje veikiančios kavinės vedėja dėl moksleivių ir kitų bendruomenės narių maitinimo nuo 2020 rugsėjo mėn.

Rugpjūčio 19 d. 13.00 -15.00 val Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų seniūnų pasitarimas savivaldybėje dėl mokslo metų pradžios 2020 rugsėjo mėn. Plungės rajone.

Rugpjūčio 20 - 21 d. Kvalifikacijos kėlimo kursai chorvedžiams „Vasaros akademija“ Birštone.

Rugpjūčio  24 d. 13.00 -15.00 val Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje dėl mokslo metų pradžios 2020 rugsėjo mėn. Plungės rajone.

Rugpjūčio 25 d. 14.00 – 15.00 val. Elektroninio dienyno ‚Veritus“ pristatymas nuotoliniu būdu meno mokyklos direkcijai, atsakingiems asmenims, mokytojams.

Rugpjūčio 26 d. 10.00 – 12.00 val. Direkcinės – metodinės tarybos posėdis.

Rugpjūčio 27 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas meno mokykloje;

                            14.00 – 15.00 val. Mokymai meno mokyklos mokytojams dėl Microsoft teams platformos panaudojimo nuotolinio mokymo procese.

Rugpjūčio 28 d. 10.00 – 12.00 val. Mokytojų tarybos posėdis.


Liepos mėnesio darbotvarkė

Liepos 3 d.  nuo 13.00  val. Plungės rajono savivaldybės gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų rėmimo konkurso komisijos posėdis Plungės rajono savivaldybė).

Liepos 7 d. nuo 11.00 val. Konkursas Plungės rajono Kulių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. (Plungės rajono savivaldybė). 

Liepo 10 d. 11.45 val. Susitikimas su Plugės savivaldybės administracija.

Liepos 13 d. - 30 d.   kasmetinės atostogos.


Birželio mėnesio darbotvarkė

Birželio 1 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 3 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 4 d.       kasmetinės atostogos.

Birželio 5 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys";

                     16.30 val. dailės skyriaus baigiamųjų darbų gynimas.

Birželio 8 d. 10.00 – 12.00 val. Nuotoliniai kursai „Vokalinės ir instrumentinės muzikos natų rinkimo ir maketavimo kompiuterinėmis priemonėmis pradmenys".

Birželio 9 d. 13.30 – 15.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Birželio 10 d. 10.00 – 11.00 val. Dailės skyriaus susirinkimas.

Birželio 11 d. 15.30 – 16.30 val. fortepijono klasės baigiamasis egzaminas;

                       17.00 – 17.45 val smuiko klasės baigimasis egzaminas;

                       18.00 – 18.30 val. pučiamųjų instrumentų klasės baigiamasis egzaminas.

Birželio 12 d. 1.00 – 11.30 Komisijos ryšiams su užsieniu posėdis nuotoliniu būdu.

Birželio 15 d. 11.00 – 11.30 val. susitikimas su Plungės raj. savivaldybės administracijos direktoriumi.

Birželio 17 d. 10.00 – 12.00 val. Mokytojų tarybos posėdis;

                       12.00 – 13.00 val. Choreografijos skyriaus susirinkimas.

Birželio 18 d. 18.00 – 20.00 val. Mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.

Birželio 23 d. 11.00 – 12.00 val. Plungės M.Oginskio meno mokyklos Atestacijos komisijos posėdis.

Birželio 30 d. 16.00 val.  Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose apdovanojimų šventė skirta  mokiniams, pasiekusiems aukštų rezultatų meistriškumo konkursuose.

 


Gegužės mėnesio darbotvarkė

Gegužės 7 d.  10.00 – 12.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas;

                         13.00 – 14.00 val. VDU seminaras "Smegenų veikla grįstas mokymas/is" (nuotoliniu būdu).

Gegužės 13 d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 15 d. 11.00 – 11.45 val. Direkcinės – metodinės tarybos posėdis

Gegužės 19 d. 11.00 – 11.45 val. Pasitarimas su Plungės meno mokyklos NVŠ programų vykdytojais.

Gegužės 20 d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 21 d. 9.00 -9.30 val. susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju;

                        10.00 – 11.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 25 d. 9.00 – 10.00 val. susitikimas su ŽDM direktoriumi.

Gegužės 27d. 14.00 – 16.00 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Gegužės 28 d. 11.00 – 11.45 val. Atestacinės komisijos posėdis.


Balandžio mėnesio darbotvarkė

Balandžio 1 d.  10.00 - 11.00 val.  -  Meno mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu).

Balandžio 2 d. 15.00 - 16.00 val.   -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 8 d. 10.00 -  11.00 val.  -  Meno mokyklos pedagogų video konferencija (Nuotoliniu būdu);

                         15.00 - 16.00 val.  -   Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. 

Balandžio 9 d. 15.00 -  16.00 val. -   ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 15 d. 10.00 - 11.00 val. -  Meno mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                           15.00 - 16.00 val. -  Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 16d.  15.00 - 16.00 val. -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 17 d. 11.00 val.   - Projekto „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ kūrybinės komandos pasitarimas (Nuotliniu būdu).

Balandžio 22 d.  11.00 val.   - Mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                            15.00 - 16.00 val. -  Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Balandžio 23 d. 15.00 - 16.00 val.  -  ŠMSM, ŠĮVPS, LMVA organizuojamas webinaras internetu. (Dalyvaujama kaip Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė).

Balandžio 24 d. 10.00 val.   -  Mokyklos tarybos posėdis.

Balandžio 29 d.  9.30 val.   - Mokyklos direkcinės - metodinės tarybos posėdis (Nuotoliniu būdu);

                          11.00 val. -  Plungės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos posėdis.

Balandžio 30 d. 10.00 val.   - Projekto „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų styginių ansamblių ir orkestrų vadovų pasitarimas su kūrybinės komandos nariais (Nuotliniu būdu).


Kovo mėnesio darbotvarkė

Kovo 4 d. 9.30 val. - Metodinės - direkcinės tarybos posėdis (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 4 d. 17.30 val. -  Suaugusiųjų mokymo mokinių popietė - koncertas (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 5 d. 10.00 val. - Meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis (Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla).

Kovo 10 d. 17.30 val. - Mokyklos mokinių kūrybos vakaras „Kuriu Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 18 d. 13.30 val. - Metodinis pranešimas „Grafikos technikos“. (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 20 d. 10.00 val. - Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje (Plungės rajono savivaldybė).

Kovo 27d. nuo 10.00 val. - Respublikinis akordeono muzikos konkursas „Plungė 2020“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Kovo 30 d. mokinių priėmimas 2020 - 2021 mokslo metams.


Vasario mėnesio darbotvarkė

Vasario 4 d. 10.00 – 11.30 val. - LL3 kūrybinės komandos narių susitikimas su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju G.Rimeikiu dėl AIDI dienos (Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras).

Vasario 5 d. visa diena - kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiška komunikacija ir laiko bei gyvenimo prioritetų valdymas“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras . Vilnius).

Vasario 6 d. 10.00 – 11.00 val. - pokalbis su dailės mokytojais (Mykolo Oginskio meno mokykla);

                     11.00 – 12.00 val. - pokalbis su „Musica fresca“ ansamblio vadove (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 12 d. 15.00 – 16.00 val. - dalyvavimas metodiniame seminare „Saksofonas prancūzų muzikos kontekste“ (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 13 d. 17.30 – 18.30 val. - dalyvavimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime – šeimų muzikavimo vakare „Graži mūsų šeimynėlė“ (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 16 d. 11.00 – 14.30 val. - dalyvavimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime ir Plungės meno mokyklos mokinių koncerto organizavimas (Varnių kultūros centras).

Vasario 18 d. nuo 9.30 val. - mokymai apie Darbo tarybas. (Plungės rajono savivaldybė).

                       nuo 15.00 val. - metinis vadovo pokalbis (Plungės rajono savivaldybė).

Vasario 20 d. nuo 11.00 val. - Miesto šventės organizacinės darbo grupės posėdis (Plungės rajono savivaldybė).

Vasario 25 d. 16.00 – 17.30 val. - dalyvavimas Užgavėnių šventėje (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 27 d. 13.00 – 14.00 val. - dalyvavimas metodiniame seminare „Dabarties džiazo tendencijos“ (Mykolo Oginskio meno mokykla);

                       17.00 - 17.45 val. - dalyvavimas atviroje modernaus šokio pamokoje (Mykolo Oginskio meno mokykla).

Vasario 28 d. 10.00 – 12.00 val. – direkcinės metodinės tarybos posėdis (Mykolo Oginskio meno mokykla).


Sausio mėnesio darbotvarkė

Sausio 8 d. 10.00 – 12.00 val. - mokytojų tarybos posėdis.

Sausio 9 d. 10.00 – 15.00 val. - moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas. Komisijos pirmininkė.

Sausio 10 d. - susitikimas su „Rudens Akvarelė M. K. Čiurlioniui“ kūrybine komanda.

Sausio 13 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose;

                     15.45 val. - Sausio 13-osios minėjimas meno mokykloje.

Sausio 14 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 15 d. 10.00 – 17.00 val. - moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ zoninis turas Rietave, komisijos narė.

Sausio 16 d. - susitikimas su Prezidentūros atstovais Plungės rajono savivaldybėje.

Sausio 17 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose;

                     14.00 val. - LL3 komandos susitikimas su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais.

Sausio 18 d. 10.30 – 15.00 val. – Solfedžio konkursas – varžytuvės „Intervalų pasaulyje“ Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.

Sausio 20 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 21 d. 9.00 – 12.00 val. - metiniai pokalbiai skyriuose.

Sausio 24 d. 10.00 val. –Plungės miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Plungės rajono savivaldybėje.