• IMG_0285.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0293.jpg
  • IMG_0256.jpg
  • IMG_0293a.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0158.jpg

 Birželio mėn darbotvarkė

Birželio 4 d.  10.00 – 18.00 val. organizuoja Mokyklos 60- mečio renginį M.Oginskio dvaro žirgyne.

Birželio 5 d.  11.00 – 12.00 val. organizuoja koncertas, skirtą Tėvo dienai Plungės banyčioje.

Birželio 6 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja Mokytojų tarybos posėdyje meno mokykloje.

Birželio 7 d.  13.00 – 15.00 val. dalyvauja darbo grupės pasitarime dėl Miesto šventės Plungės raj. savivaldybėje;

                      17.00 – 19.00 val. dalyvauja Plungės M.Oginskio meno mokyklos baigimo šventėje.

Birželio 8 d.  11.00 – 15.00 val. dalyvauja renginio „Rudens akvarelė M.K.Čiurlioniui“ generalinėje repeticijoje meno mokykloje.

Birželio 10 d. 8.00 – 20.00 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų suvažiavime Druskininkuose.

Birželio 12 d. 8.00 – 20.00 val. dalyvauja su chorais ir kaip vyr. dirigentė Klaipėdos krašto dainų šventėje Klaipėdoje

Birželio 13 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja elektroninių dienynų TAMO ir MANO DIENYNAS pristatymuose meno mokykloje.

Birželio 17.d. 10.00 – 18.00 val. dalyvauja Miesto šventės renginiuose.

Birželio 20.d. 8.00 – 20.00 val. organizuoja meno mokyklos mokinių stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Palangoje.

Birželio 21 d. 8.00 – 20.00 val. organizuoja meno mokyklos mokinių stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Palangoje.


Balandžio mėnesio darbotvarkė

Balandžio 6 d.   10.00 – 13.30 val. dalyvauja II respublikiniame ansamblinio muzikavimo onkurse „Primo Violino“ Plungės M.Oginskio meno mokykloje;

           13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Balandžio 11 d. 11.00 – 12.00 val. dalyvauja Plungės savivaldybės ryšiams su užsieniu komisijos posėdyje nuotoliniu būdu;

            13.00 -15.00 val.dalyvauja darbo grupės pasitarime dėl miesto šventės renginių Savivaldybės pilkojoje salėje.

Balandžio 12 d. 10.00 – 15.00 val. dalyvauja VIII respublikiniame vaikų ir jaunimo klasikinio ir modernaus šokio festivalyje - konkurse Plungės kultūros centre.

Balandžio 13 d. 13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Balandžio 20 d. 13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Balandžio 21 d. 10.00 – 14.30 val. dalyvauja seminare meno mokykloje „Bendruomeninių ryšių kūrimas“.

Balandžio 27 d. 13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.


Kovo mėnesio darbotvarkė

Kovo 1 d. 15.30 – 16.00 val. dalyvauja meno mokyklos organizuojamoje Užgavėnių šventėje;

         16.00 – 16.30 val. dalyvauja nuotoliniame savivaldybės Švietimo tarybos posėdyje.

Kovo 2 d. 10.00 – 15.00 val. dalyvauja meno mokyklos organizuojamame X respublikiniame muzikos ir meno mokyklų fortepijoninių ansamblių konkurse „Muzika sujungia mus“.

Kovo 3 d. 13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

          14.00 – 15.00 val. dalyvauja nuotoliniame savivaldybės komisijos ryšiams su užsieniu posėdyje.

Kovo 8 d. 13.00 – 14.00 val. dalyvauja LŠĮ vadovų asociacijos susirinkime nuotoliniu būdu.

Kovo 9 d. 9.30 – 10.00 val. dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų Asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu; 

          9.30 – 11.30 val. dalyvauja nuotoliniame webinare „Nepaprastoji padėtis Lietuvoje. Išorinės ir vidinės grėsmės – Ką turime žinoti čia ir dabar?“; 

          13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Kovo 10 d. 17.00 – 19.00 val. dalyvauja meno mokyklos organizuojamame kūrybos vakare, skirtame kovo 11 „Kuriu Lietuvai“.

Kovo 16 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja Plungės meno mokykloje vyksiančiame Nacionalinio B. Dvariono pianistų konkurso regioniniame ture;

          13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Kovo 25 d. 10.00 – 16.00 val. dalyvauja ilgalaikės programos „Vadybinių kompetencijų tobulinimas, geros mokyklos link“ mokymuose konferencijų ir laisvalaikio centre.

Kovo 23 d. 13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Kovo 30 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja tarptautiniame virtualiame pučiamųjų instrumentų konkurse „Pavasario trimitai“;

          13.30 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.


Vasario mėnesio darbotvarkė

Vasario 2 d.      13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 7 d.      11.00 – 12.00 val. dalyvauja fortepijono ir dainavimo skyrių mokytojų diskusijoje.

Vasario 8 d.      13.00 – 15.00 val. dalyvauja mokinių meninio skaitymo konkurso vertinimo kmisijoje nuotoliniu būdu.

Vasario 9 d.       9.00 - 9.30 val. dalyvauja Plungės raj. meno mokyklų vadovų susitikime su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju G. Rimeikiu;

                9.30 – 12.00 val. dalyvauja nuotoliniame seminare „Kaip bendrauti su elgesio ir emocinių problemų turinčiu mokiniu? Psichologinių strategijų taikymas“ nuotoliniu būdu per ZOOM internetinę platformą;

                13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Vasario 10 d.    15.25 – 15.40 val. dalyvauja Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime – koncerte meno mokykloje.

Vasario 11 d.    10.00 – 12.00 val. dalyvauja Direkcinės – metodinės tarybos pasitarime.

Vasario 14 d.   15.00 – 16.00 val. dalyvauja metodiniame susitikime „Ritmo pajautimo ugdymo metodai akordeono pamokoje“. Svečiuose mokytoja metodininkė Valdareza Laurinavičienė.

Vasario 15 d. – 18 d. atostogos.

Vasario 21 d. 17.30 – 18.15 val. organizuoja akordeono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;

             18.30 – 19.15  val. organizuoja tautinių instrumentų skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 22 d.  17.30 – 18.15  val. organizuoja estrados skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu; 

              18.30 – 19.15 val. organizuoja pučiamųjų instrumentų skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 23 d.  13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

               17.30 – 18.15 val. organizuoja styginių instrumentų skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.    

               18.30 – 19.15 val. organizuoja dailės skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 25 d. 9.00 - 12.00 val. dalyvauja Miesto šventės darbo grupėje nuotoliniu būdu;

                16.30 – 17.15  val. organizuoja fortepijono skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Vasario 28 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja Plungės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos posėdyje savivaldybės didžiojoje tarybos posėdžių salėje;  

               17.30 – 18.15 val. organizuoja dainavimo skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu;      

               18.30 – 19.15  val. organizuoja choreografijos skyriaus tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.


Sausio mėnesio darbotvarkė

Sausio 6 d.  13.30 – 15.30.val. organizuoja darbo grupės susirinkimą dėl Mokyklos 60-mečio jubiliejaus renginių plano sudarymo;

                     16.00 – 17.00 val. dalyvauja Plungės savivaldybės Švietimo tarybos posėdyje nuotoliniu būdu.

Sausio 11 d. 10.00 – 12.00 val. kviečiama dalyvauti Mokytojų tarybos susirinkime.

Sausio 12 d. 13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 17 d. 17.30 – 18.30 val. pristato metinę veiklos ataskaitą Mokyklos tarybos susirinkime.

Sausio 19 d. 13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 21 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius akordeono skyriaus mokytojams.

Sausio 24 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius tautinių instrumentų skyriaus mokytojams;

                      10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius styginių instrumentų skyriaus mokytojams;

                      14.00 – 17.00 val. dalyvauja nuotoliniuose kursuose „Mobingas Švietimo įstaigoje“.

Sausio 25 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius fortepijono skyriaus mokytojams.

Sausio 26 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius muzikos teorijos skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val.organizuoja metinius pokalbius dailės skyriaus mokytojams;

                     13.30 – 15.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Sausio 27 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius dainavimo skyriaus mokytojams;

                     10.30 – 12.00 val. organizuoja metinius pokalbius estrados skyriaus mokytojams;

                     17.00 – 18.00 val. dalyvauja mokyklos koncerte „Šokių muzika“.

Sausio 28 d. 9.00 – 10.30 val. organizuoja metinius pokalbius choreografijos skyriaus mokytojams.


Gruodžio mėnesio darbotvarkė

Gruodžio 2 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Gruodžio 3 d.   10.00 - 12.00 val. darbo grupės pasitarimas dėl meno mokyklos koncerto visuomenei „Kalėdų belaukiant“ Plungės KC.

Gruodžio 6 d.   10.00 – 12.00 val. visuotinis Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos darbuotojų susirinkimas.

Gruodžio 7 d.   10.00 – 12.00 val. Plungės raj. Kultūros ir meno terybos posėdis nuotoliniu būdu.

Gruodžio 9 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Gruodžio 11 d. 15.00 – 17.00 val. meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas visuomenei „Kalėdų belaukiant“ Plungės KC.

Gruodžio 16 d. 10.00 – 12.00 val. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Atestacijos komisijos posėdis;

                          13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Lapkričio mėnesio darbotvarkė

Lapkričio 10 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                          17.30 – 18.30 val. mokyklos choreografijos skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu;        

                           18.30 -  19.30 val. mokyklos muzikos skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 11 d. 17.30 – 18.30 val. mokyklos dailės skyriaus tėvelių susirinkimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 17 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Lapkričio 24 d. 13.00 – 14.30 val. Plungės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Spalio mėnesio darbotvarkė

Spalio 6 d.   13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 7 d.   9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos visuotinio suvažiavimo tęsinys nuotoliniu būdu.

Spalio 13 d. 13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 19 d. 10.00 - 11.30 val. dalyvauja direkciniame – metodiniame posėdyje meno mokykloje.

Spalio 20 d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Žemaitijos krašto meno mokyklų vadovų pasitaimą meno mokykloje;

                     13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 22 d. 9.30 – 12.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Oginskio meno mokyklos vadovo pareigoms eiti komisijos darbe.

Spalio 27 d. 13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Spalio 28 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja ŠMM organizuojamame IX edukacijos forume „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?

Spalio 29 d. 10.00 – 11.30 val. dalyvauja ŠMM organizuojamame pasitarime dėl dokumentų tvarkymo elektroniniu formatu skaitmeninimo nuotoliniu būdu.


Rugsėjo mėnesio darbotvarkė

Rugsėjo 1 d.     14.00 – 15.00 val. Rugsėjo 1-osios šventė meno mokykloje.

Rugsėjo 2 d.     9.30 - 10.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 8 d.    13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 9 d.     9.30 – 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis.

Rugsėjo 15 d.  13.00 – 13.30 val. dalyvauja dailės skyriaus mokytojų susirinkime;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 16 d.  10.00 - 11.10 val. Susitinka mokykloje su Skuodo metodinių būrelių pirmininkais.

Rugsėjo 22 d.  13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         17.30 – 18.30 val. jungtinis Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų styginių instrumentų orkestrų koncertas „Rudens akvarelė M.K.Čiurlioniui“.

Rugsėjo 23 d. 11.00 – 12.00 val. Plungės rajono Kultūros ir meno tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 24 d. 9.30 – 10.30 val. vyks susitikimas su NVSC Telšių departamento atstovais nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 28 d.  9.30– 10.30 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 29 d.  10.00 – 17.00 val. Lietuvos meno ir muzikos mokyklų vadovų asociacijos suvažiavimas Vilniuje;

                        13.30 – 14.30 val. Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu.


Liepos mėnesio darbotvarkė

Liepos 1 d.  10.00 – 12.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu;

                    13.00 - 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 2 d.  8.00 – 13.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

                    14.00 – 17.00 val. dalyvauja konkurso komisijoje Plungės raj. Platelių meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti nuotoliniu būdu.

Liepos 3 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 4 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 5 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 6 d.  8.00 – 21.00 val. organizuoja vasaros poilsio stovyklą „Skambantys vasaros akordai“ Plateliuose.

Liepos 7 – 29 d. ATOSTOGOS.


Birželio mėnesio darbotvarkė

Birželio 2 d.   13.00 – 14.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 4 d.   10.00 – 10.30 val. val organizuoja Mokyklos atestacinės komisijos posėdį nuotoliniu būdu;

                       13.00 – 15.00 val. dalyvauja konkurso Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos darbe nuotoliniu būdu;

                       15.00 – 15.20 val. dalyvauja dailės darbų peržiūroje;

                       15.20 – 16.30 val. organizuoja pasitarimą dėl dainininkų vasaros stovyklos.

Birželio 7 d.   16.00 – 17.00 val. dalyvauja styginių instrumentų klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 8 d.   10.00 – 12.00 val. dalyvauja dainavimo skyriaus susirinkime;

                       16.00 – 18.00 val. dalyvauja fotepijono klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 9 d.   10.00 – 11.00 val. organizuoja pasitarimą dėl stygininkų vasaros stovyklos;

                        15.00 – 15.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu;

                        15.30 – 16.00 val. dalyvauja akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasių baigiamajame egzamine;

                        16.00 – 17.00 val. dalyvauja dainavimo klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 10 d.  9.30 - 10.30 val. dalyvauja seminare dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo nuotoliniu būdu;

                       12.30 – 13.00 val. interviu nuotoliniu būdu apie chorvedžio darbą;

                       16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos klasės baigiamajame egzamine.

Birželio 11 d. 16.00 – 18.00 val. dalyvauja dailės klasės baigiamųjų darbų gynime.

Birželio 14.d. 10.00 – 12.00 val. organizuoja Mokytojų tarybos posėdį.

Birželio 15 d. 17.00 – 20.00 val. dalyvauja Mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje.

Birželio 16 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 17d.  17.30 – 18.30 val. veda tėvų susirinkimą dėl vasaros stovyklos nuotoliniu būdu.

Birželio 18 d.  9.00  - 10.30 val. savivaldybėje dalyvauja pasitarime dėl Miesto šventės.

Birželio 23 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

Birželio 28 d. 9.30. – 12.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Vasara su M.K.Čiurloniu“;

                       15.00 – 17.00 val. veda stovyklos vadovų pasitarimą dėl vasaros stovyklos „Skambantys vasaros akordai“.

Birželio 29 d. 10.00 – 16.00 val. dalyvauja Švietimo įstaigų vadovų pasitarime Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje.

Birželio 30 d. 15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.


Gegužės mėnesio darbotvarkė

Gegužės 5 d.   15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu būdu;

                         18.00 – 19.00 val. organizuoja Absolventų tėvų susirinkimą nuotoliniu būdu.

Gegužės 6 d.  13.00 val. dalyvauja Lyderių laiko renginyje knygų pristatyme nuotoliniu būdu.

Gegužės 7 d.   9.00 – 11.00 val. dalyvauja Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktoriaus atrankos komisijos darbe.

Gegužės 11 d. 9.00 – 10.0 val. dalyvauja Lietuvos muzikos mokyklų vadovų asociacijos tarybos posėdyje nuotoliniu būdu;

                         15.00 – 18.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 12 d. 10.00 - 12.50 val. svečio teisėmis dalyvauja LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 13 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 18 d. 15.00 – 17.00 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 19 d. 10.00 – 12.00 val. dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, kuri vyks nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.30 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu;

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja Plungės rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliniu.

Gegužės 20 d.  9.30 – 10.30 val. organizuoja mokyklos metodinės – direkcinės tarybos posėdį nuotoliniu būdu;

                          13.00 – 14.00 val. dalyvauja Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijos susirinkime nuotoliniu būdu;

                          15.00 – 17.30 val. dalyvauja praktinių vebinarų cikle “Sąmoningo pilietiškumo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų”.

Gegužės 21 d.  11.00 -12.00 val. dalyvauja pasitarime dėl miesto šventės nuotoliniu būdu.

Gegužės 24 d. 11.00 – 12.00 val. dalyvauja tautinių instrumentų keliamajame egzamine; 

                          16.00 – 17.00 val. dalyvauja gitaros ir mušamųjų instrumentų keliamajame egzamine.

Gegužės 26 d.  9.15 – 13.45 val. dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencijoje „Muzikų forumas“;

                          10.00 -12.00 val. dalyvauja instrumentinės grupės repeticijoje festivaliui „Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ meno mokykloje; 

                          15.00 – 16.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (berniukai) keliamajame egzamine;

                          16.30 – 17.30 val. dalyvauja renginyje tema „KAS UGDO ŠVIETIMO LYDERIUS?“ nuotoliniu būdu.

Gegužės 27 d. 9.00 val. organizuoja meno / muzikos mokyklų festivalio „Vaikai ir muzika“ pasitarimą;

                         10.00 – 11.00 val. dalyvauja smuiko keliamajame egzamine;

                         11.00 – 12.00 val. dalyvauja chorinio dainavimo (mergaitės) keliamajame egzamine;

                         16.00 – 17.00 val. dalyvauja choreografijos keliamajame egzamine.

Geriausiai Jūsų patirčiai mūsų tinklapyje mes naudojame slapukus. Toliau naudodamiesi mūsų tinklapiu nepakeitę slapukų parinkčių jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika.