• IMG_0293a.jpg
  • IMG_0293.jpg
  • IMG_0256.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0285.jpg
  • IMG_0158.jpg
  • IMG_0165.jpg

 

  Plungės MykoloOginskio meno mokyklos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas
  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos nuostatai  
  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių priėmimo tvarkos aprašas

  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių elgesio taisyklės
  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos darbo organizavimo esant ekstremaliai situacijai taisyklės

   Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas