• IMG_0256.jpg
 • IMG_0204.jpg
 • IMG_0165.jpg
 • IMG_0293.jpg
 • IMG_0285.jpg
 • IMG_0158.jpg
 • IMG_0293a.jpg

Mokykloje veikia:

Mokyklos taryba :

 1. Dileta Montvilienė, (dailės skyriaus mokinių tėvų atstovas) tarybos pirmininkė;
 2. Renata Ročiuvienė, (choreografijos skiaus mokinių tėvų atstovas);
 3. Artūras Šinkūnas, (muzikos skyriaus mokinių tėvų atstovas);
 4. Judita Stankutė, (muzikos skyriaus mokytojų atstovas);
 5. ----------, (dailė skyriaus mokytojų atstovas);
 6. Giedrius Zaborskis, (choreografijos skyriaus mokytojų atstovas);
 7. ----------, (mokyklos personalo atstovas).

Mokytojų taryba – direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir visi mokyklos mokytojai.

 

Direkcinė – metodinė taryba – direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir visi skyrių vedėjai.

 1. Danguolė Viržintienė        (Muzikos teorijos skyriaus vedėja);
 2. Daiva Šimkienė                (Fortepijono skyriaus vedėja);
 3. Asta Žebrauskienė           (Styginių instrumentų skiaus vedėja);
 4. Ligita Veniulienė               (Akordeono skyriaus vedėja);
 5. Irena Bakanauskienė       (Dainavimo skyriaus vedėja);
 6. Jūratė Zubienė                 (Tautinių instrumentų skaus vedėja);
 7. Vidmantas Lūža               (Estradinių instrumentų skiaus vedėjas);
 8. Artūras Urniežius             (Pučiamųjų instrumentų skiaus vedėjas);
 9. ------                                  (Dailės skyriaus vedėjas);
 10. Giedrius Zaborskis           (Choreografijos skiaus vedėjas).

 

Pedagogų atestacinė komisija :

 1. Rita Urniežienė            – komisijos pirmininkė;
 2. Gintautas Rimeikis       – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 3. Dalia Stasikėlienė        – komisijos narys;
 4. ---------                          – komisijos narys;
 5. Loreta Vaitkutė             – komisijos narys;
 6. Jūratė Jonauskienė      – komisijos narys;
 7. Irena Urbonienė           – komisijos narys.