• IMG_0293.jpg
 • IMG_0256.jpg
 • IMG_0165.jpg
 • IMG_0158.jpg
 • IMG_0204.jpg
 • IMG_0285.jpg
 • IMG_0293a.jpg

Dailės skyriaus koliažas

    Dailės skyrius įkurtas 1988/1989 mokslo metais.

    Dailės skyriuje dirba mokytojai: Silva Galvadiškytė, Laima Danilevičienė, Lina Montvydaitė - Barcevičienė, Valdas Simutis. Skyriaus vedėja Živilė Meištininkienė.

    Dailę pažinti priimami vaikai nuo 6 - 7 metų. Turime ankstyvojo ugdymo (1 - 2 m.), pradinio ugdymo (3 m.), pagrindinio ugdymo (4 m.) programas. Mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą, sudaroma galimybė lankyti išplėstinio ugdymo programą (2 m.). Trečius metus vyksta užsiėmimai suaugusiems.

    Dailės skyriuje mokiniai supažindinami su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis dailės šakomis. Skyriuje dėstomi dalykai: dailinė raiška, spalvinė, grafinė, erdvinė raiškos, piešimas, tapyba, kompozicija, dailėtyra, grafika, skulptūra, kompiuterinė grafika. Dirbdami įvairiomis dailės technikomis ir medžiagomis, mokiniai įgyja specifinių dalykinių praktinių įgūdžių, ugdomos kūrybiškumo ir saviraiškos kompetencijos. Rengiamos pusmetinės mokinių darbų peržiūros - parodos.

    Dailės skyriaus mokiniai, konsultuojami mokytojų, dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose kūrybinių darbų ir piešinių konkursuose, projektuose, jaunųjų kūrėjų sąjūdyje, kuriuose puikiai pasirodo ir laimi laureatų diplomus. Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais projektuose: „Piešiu muziką. Kuriu“, „Skambančio molio orkestras“, „ Odė Žemei“ , „ Žemaitijos Andersenas – Stanislovas Riauba“ ir kt.

    Edukacinių projektų terpėje eksponuojamos kilnojamosios darbų parodos „ Menų mugėje“, „Gyvuosiuose paveiksluose“ ŽDM, Nac. M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Plungės r. Vaikų bibliotekoje, ligoninėje, savivaldybėje, Telšių parodų ir Plungės kultūros centro parodų salėse ir t. t. Meno mokyklos erdvėse nuolat vyksta teminės mokinių darbų parodos.

    Kiekvienais metais, puoselėdami lietuvių liaudies tradicijas, kuriame ir konstruojame degančių skulptūrų kolekcijas Užgavėnių šventėms.

    Sėkmingai įgyvendinti vasaros plenerai - stovyklos su socialiniais partneriais : tęstinis projektas „M.K.Čiurlionio ir mano pasauliai“, „Žemaitija“ Viekšniuose, „ Tėviškė iš arčiau“ Luokėje, „Gimtinė“ Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose ir kt.

    Kasmet dailės skyriuje rengiamas Dailės olimpiados rajoninis turas. Skyriaus mokytojai kelia savo kvalifikaciją metodiniuose seminaruose, kursuose, konferencijose. Savo darbo metodikas pristato ir patirtimi dalinasi rajono Dailės ir Technologijų mokytojų rengiamuose seminaruose, rengia metodinius pranešimus skyriuje.

    Nemažas buvusių mokinių pasirinko tolimesnes dailės studijas. Baigusieji aukštąsias dailės studijas, sėkmingai dirba kūrybinį darbą: B. Zdramytė Sietinšienė, A. Šimkutė, J. Laivys, R. Jonauskaitė, K. Lučinskas I. Stumbraitė, A. Kupšytė, D. Dargis, D.Jankauskas, E. Jankauskas, S. Stančikaitė, M.Vasiliauskaitė, T. Šlimaitė - Bubelienė, M. Petreikis ir kiti.Dainavimo skyrius

 

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Dainavimo skyrius gali pasiūlyti vaikams daug vokalinio ugdymosi galimybių, nes jame veikia chorinio, solinio, estradinio (ansamblinio ir solinio) dainavimo klasės, o berniukai kviečiami mokytis berniukų chorinio dainavimo klasėje ir dainuoti berniukų- jaunuolių chore.

    Į pradinio dainavimo ugdymo 1 klasę priimami vaikai nuo 7 metų. Penkiamečiai ir šešiamečiai, turintys dainavimo polinkių ir norintys pradėti dainuoti anksčiau, priimami mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programą. Pagrindinis dainavimo ugdymas trunka 8 metus. Baigę ir norintys toliau tobulinti vokalinius gebėjimus jaunuoliai gali lankyti išplėstinio ugdymo programą. Nuo 2 klasės visi dainavimo klasės mokiniai mokosi groti fortepijonu.

    Šiuo metu skyriuje dirba 5 mokytojos:

                           mokyklos direktorė Rita Urniežienė – berniukų ir jaunuolių choro vadovė, mokytoja metodininkė,

                           Irena Bakanauskienė – chorinio dainavimo jaunių choro vadovė ir solinio dainavimo mokytoja metodininkė,

                           Lina Balbošiovienė – estradinio dainavimo klasės ( solistų ir ansamblių) mokytoja metodininkė,

                           Kornelija Kiseliova – jaunučių, chorinio dainavimo jaunučių bei mokomojo (pianistų) chorų vadovė  

                           Ingrida Jonušė – jaunių choro chormeisterė ir solinio dainavimo mokytoja.

    Dainavimo skyrius įkurtas 2009 m. Jam ilgus metus iki 2020 m. vadovavo Irena Bakanauskienė, dabar vadovauja Lina Balbošiovienė.

    Dainavimo mokymo istorija Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje prasidėjo dar 1966 metais. Tada mokyklai vadovavusi  direktorė Irena Blinstrubienė subūrė pirmąjį chorą, kuriame dainavo mokiniai instrumentalistai. 1969 metais į mokyklą atvykus chorvedei Giedrei Daumantienei choras pradėjo aktyvią koncertinę veiklą. Po metų (1970 m.) atidaryta chorinio dainavimo klasė. Nuo 1968 m. šalia pagrindinio choro ėmė veikti ir jaunučių choras, kuriame dainavo 1- 4 klasių instrumentinių specialybių mokiniai. Pirmosios vadovės buvo Svetlana Fiodorova, Violeta Norvilienė, Stasė Budginienė.

    1995 m. pagrindiniam chorui pradeda vadovauti Irena Bakanauskienė. Tais pačiais metais atidaryta ir estradinio dainavimo klasė, tik ji veikė prie estrados skyriaus. Dešimtį metų estradinio dainavimo vaikus mokė Lina Raudoniūtė, o nuo 2005 m. iki dabar – Lina Balbošiovienė. Solinio ir džiazinio dainavimo vaikus ir jaunuolius mokė Loreta Ramelienė ir Ieva Jotkėlaitė-Tubinienė.

   Nuo 2016 m. mokyklos direktorės Ritos Urniežienės iniciatyva mokykloje atidaryta berniukų chorinio dainavimo klasė, kurioje besimokantys mokiniai dainuoja berniukų ir jaunuolių chore (vad. R. Urniežienė). Berniukų ir jaunuolių choras įsilieja į šalies berniukų chorų judėjimą, dalyvauja berniukų chorų festivalyje- akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.

    Mokyklos dainavimo skyrių garsina skyriaus mokytojų rengiami projektai: nuo 1991 m. kas antri metai organizuojamas tradicinis vaikų ir moksleivių dainos festivalis- konkursas „Skambioji daina“ bei didelio atgarsio sulaukęs populiariosios muzikos festivalis-  konkursas „Maestro ruduo“, kuris surengtas jau du kartus. Šių renginių metu vyksta ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai.

    Chorinio dainavimo jaunių choras (vad. I. Bakanauskienė) dalyvauja visose respublikinėse Dainų šventėse, Moksleivių dainų šventėse, Vakarų Lietuvos dainų šventėse, vasaromis rengia jaunimo kūrybines- poilsines stovyklas, koncertuoja miesto šventėse, rengia tradicinį koncertą Motinos dienai Žemaičių dailės muziejuje. Ne kartą jaunių choras dalyvavo ir pelnė prizines vietas žinomuose konkursuose Lietuvoje: „Mes Lietuvos vaikai“, „Šiauliai Cantat“, „Kaunas Cantat“ bei St. Šimkaus tarptautiniame chorų konkurse. Šis kolektyvas yra daugkartinis tarptautinių chorų konkursų užsienyje laureatas ir prizininkas: 2004 m. „Mundi Cantat Olomouc“ Čekijoje, 2009 m. „Festa choralis Bratislava“ Slovakijoje, 2013 m. „Istanbul chorus 2013“ Turkijoje, 2017 m. „Grand Festival“, Pesaro, Italijoje, 2018 m. „Baltic Voyage 2018“ laive Ryga – Stokholmas – Ryga.

    Nuo jaunių choro neatsilieka ir jaunučiai (vad. Kornelija Kiseliova). Jie dalyvauja įvairiose dainų šventėse, pasirodo renginiuose mieste ir mokykloje.

    Solinio dainavimo klasės moksleivės (mokyt. I. Bakanauskienė) nuolat dalyvauja prestižiniuose respublikiniuose vokalinio meistriškumo konkursuose: „Vyturiai ir vyturėliai“, „Dainos sparnais“, „Dainų dainelė“, „Perlini mistectva“, ,,Skambioji daina“ ir kt.

    Estradinio dainavimo klasės vokalinės grupės „Mažasis drugys“, „Drugelis“ bei „Drugys“ ir estrados solistės (mokyt. L. Balbošiovienė) nuolatos ruošiasi respublikiniam TV konkursui „Dainų dainelė“, festivaliams – konkursams „Skambioji daina“ bei „Maestro ruduo“. 2017 m. vasarą ansamblis „Drugys“ ir solistės keliavo į saulėtąją Italiją, kur dalyvavo konkurse „Grand Festival“, Pesaro mieste, 2018 m. ansambliai „Mažasis drugys“ ir „Drugelis“ dainavo konkurse ant vandens – „Baltic Voyage“, 2020 m. vasarį solistės ir grupė „Drugys“ Plungę atstovavo Tarptautiniame konkurse Minske „Zimniaja volna“.

    Ne kartą dalyvauta konkursuose „Baby Sing“ ir „Sing Christmas“ (Panevėžys), „Lakštingalų slėnis“ (Tauragė), „Pavasario fiesta“ ( Kaunas), „Baltic Talents“ (Ryga), „Dainuok, žiemužėle“ (Šiauliai), „Garsų paletė“ (Klaipėda), „Kaunas Talent“ (Kaunas),“Muzikos talentų lyga“ (Vilnius), „Euro Jurmala“ (Latvija), taip pat festivaliuose „Vasaros šėlsmas“ (Pakruojo dvare) bei „Jaunoji džiazo banga“ (Klaipėda).

    Dainavimo skyriaus pedagogės išaugino ne vieną muzikoje savo kelią atradusį jaunuolį, kurie tapo arba pedagogais, arba profesionaliais atlikėjais. Šiame sąraše: Saida (Pelikšaitė) Mikailienė bei Ingrida (Šiaulytė) Jonušė, grįžusios dirbti į Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą; Jurgita (Valužytė) Arlauskienė- Plungės specialiojo ugdymo centro muzikos mokytoja, Monika (Mikalauskaitė) Baužienė- Klaipėdos lėlių teatro aktorė ir kompozitorė, Inga Vagnoriutė - Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja, choro „Druskininkai“ vadovė, Deimantė Brazdeikytė- Klaipėdos L. Stulpino progimnazijos muzikos mokytoja, Lina Poškytė- muzikos mokytoja Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijoje ir studijos „Kivi“ viena iš vadovių, Ugnė Bakanauskaitė - profesionali džiazo vokalistė ir pedagogė Vilniuje, grupės „Folk in Jazz“ vokalistė, Viktorija Raibužytė- universali atlikėja bei pedagogė Vilniuje, įvairių grupių solistė;  Akvilė Garbenčiūtė- Kauno Valstybinio muzikinio teatro choro solistė bei vaidmenų atlikėja, Aistė Pilibavičiūtė ir Vilija Mikštaitė - Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistės.

    Tikėtina, kad į Lietuvos profesionalių muzikantų gretas įsilies dar tebesimokantys aukštosiose mokyklose buvę meno mokyklos Dainavimo skyriaus absolventai: Milda Drejerytė - Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos bakalaurė, tęsianti magistro studijas Estijos Muzikos ir teatro akademijoje, Kornelija Uselytė- Vilniaus Kolegijos muzikinio teatro programos studentė, Livija Šiaudvirtaitė- Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje studijuojanti elektroninės muzikos kompoziciją.    


Choreografijos koliazas

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje choreografijos skyrius įsteigtas 1989 metais. 

    Šiuo metu choreografijos skyriuje dirba keturi choreografai- pedagogai. Skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas Giedrius Zaborskis, mokytojos metodininkės Loreta Vaitkutė ir Aida Brazdeikienė, bei mokytoja Edita Rimeikytė.

    Choreografijos skyriuje galima rinktis iš dviejų ugdymo  programų: klasikinio šokio (baleto) ir bendro choreografinio ugdymo. Mokiniai mokosi klasikinio, lietuvių liaudies sceninio, pasaulio tautų, istorinio bei šiuolaikinio šokio, taip pat gimnastikos, muzikuoti pasirinktu instrumentu. Mokslas trunka 7 metus. Vaikai priimami į 1 klasę nuo 7-9 metų. Į ankstyvojo ugdymo grupes priimami vaikai nuo 5 metų, mokslas trunka 1-2 metus.

    Kas du metus choreografijos skyrius organizuoja respublikinį klasikinio šokio festivalį-konkursą „Arabeskas“.

    Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, šalies renginiuose, respublikinėse ir moksleivių dainų šventėse, koncertavo Latvijoje, Lenkijoje,  Švedijoje, Makedonijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Graikijoje. Taip pat dalyvauja ir laimi aukštas vietas jau tradiciniais tapusiuose konkursuose ir festivaliuose: tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio konkurse „Allegro“ Vilniuje,  tarptautiniame šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“ Šiauliuose, tarptautiniuose klasikinio šokio festivaliuose „Šokio mozaika“ bei „Coda“ Klaipėdoje, tarptautiniuose šokio festivaliuose „Baltic Amber“,  muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyrių festivalyje „Šitam dideliam būry“.

    Nuo skyriaus gyvavimo pradžios choreografo specialybę pasirinko 12 absolventų.

    Ryškiausi skyriaus absolventai Robertas Vaištaras, kuris mokosi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje ir jau šoka Operos ir baleto teatro spektakliuose, ir mūsų primadona Aušra Krasauskaitė, Klaipėdos muzikinio teatro baleto solistė, lektorė LMTA, šokėja, choreografė Šeiko šokio teatre, mokytoja Beatos Molytės baleto mokykloje, šokėja, choreografė įmonėje Padi Dapi FISH.


akordeono koliazas

 

    1962 m. Plungėje atidarius muzikos mokyklą įkurtas ir akordeono skyrius. Skyriuje dirbę puikūs pedagogai sugebėjo įskiepyti meilę muzikai ir akordeonui gražiam būriui muzikuojančio jaunimo, kuris baigęs muzikos mokyklą, studijas tęsė toliau ir pasirinko muzikos pedagogo kelią. Visos skyriuje dirbančios pedagogės yra šios mokyklos auklėtinės: mokytoja - metodininkė Rita Džiaugienė; mokytoja - metodininkė Laima Jundulienė; mokytoja Nerija Paplauskienė. Skyriui vadovauja mokytoja - metodininkė Ligita Veniulienė.

    Akordeonas nepraranda populiarumo ir dabar. Mokytis groti akordeonu į pirmą klasę priimami vaikai nuo 7 metų. Patys mažiausi nuo 5 metų ugdomi pagal ankstyvojo ugdymo programą. Nuo antros klasės mokiniai renkasi mokytis groti antru instrumentu: fortepijonu, gitara, mušamaisiais instrumentais ar kt. Nuo trečios klasės mokiniai pradeda lankyti akordeonistų orkestrą.

    Skyriuje įgyvendinamas ir individualus suaugusių mokymas.

   Skyriuje veikia 3 koncertuojantys ir mokyklą reprezentuojantys meno kolektyvai: akordeonistų orkestras (vadovė L. Veniulienė), liaudiškos muzikos kapela „Mykoliukai“ (vadovė R. Džiaugienė, lengvosios muzikos orkestras (vadovė R. Džiaugienė)

    Kiekvieni mokslo metai skyriui yra reikšmingi nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais. Kasmet pedagogės mokinius ruošia regioniniams, respublikiniams ir tarptautiniams konkursams ir festivaliams. Štai reikšmingiausi konkursai, kuriuose dalyvavo skyriaus mokiniai: solistai, ansambliai, akordeonistų orkestras: XI tarptautinis konkursas „Ascoltate 2015“, tarptautinis konkursas „Pracha-2015“ Čekijoje, tarptautinis konkursas „Italia Award 2016“ Italijoje, I nacionalinis akordeonistų konkursas „Klaipėda-2016“, tarptautinis konkursas „Vamo-akkordeonwettbeweb 2017“ Austrijoje, tarptautinis konkursas „Pula-2017“ Kroatijoje, tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2017“, tarptautinis akordeonistų konkursas „Ostrava 2018“ Čekijoje, III tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate-2019“, tarptautinis konkursas „Lanciano 2019“ Italijoje. Visuose konkursuose pelnyti aukščiausi įvertinimai rodo pedagogų nuoširdų ir profesionalų darbą ugdant jaunuosius muzikantus.

    Plati akordeono skyriaus projektinė veikla. Ji svariai papildo ugdymo procesą, skatina mokytojų profesinį augimą ir mokinių meistriškumą.

    2018 m. organizuoti projektai: „Akordeonų spiečius“, kuris sukvietė visus buvusius akordeono skyriaus mokinius konferencijai ir šventiniam koncertui, ir Žemaitijos krašto akordeono instrumentinės muzikos festivalis „Akordeono šėlsmas“, kuriame dalyvavo jaunieji muzikantai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečiai iš Latvijos. Nuo 2020 m. pradėtas organizuoti respublikinis ansamblių ir orkestrų konkursas „Plungė-2020“. Siekiama, kad jis taptų tradiciniu akordeono skyriaus renginiu.

    Mokinių ypač mėgstami yra edukaciniai projektai. 2019 m. lengvosios muzikos orkestras, vadovaujamas mokyt. R. Džiaugienės, įgyvendino du įdomius projektus: edukacinę išvyką į Milano Džiuzepės Verdžio konservatoriją Italijoje, kur gyvai stebėjo orkestro repeticijas, ir vasaros stovyklą „Muzikos spalvų paletė“ Palangoje.

    Akordeono skyriaus mokiniai ir mokytojai noriai įsijungia į kitų mokyklų organizuojamus projektus. Dalyvauta: 2008 m. akordeonistų maratone „Vilnius“, 2016 m. respublikiniame edukaciniame projekte „Akordeono tiltai“, 2017 m. regioniniame projekte „Muzika kviečia kiekvieną“, 2018m „Skambančio molio orkestras“, taip pat regioniniuose ir respublikiniuose akordeono muzikos festivaliuose Plateliuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Skuode, Klaipėdoje, Anykščiuose, Šiauliuose, Kaune.

    Akordeonistų orkestras yra nuolatinis Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyvis. Nepamirštami akordeono skyriaus meno kolektyvų dalyvių įspūdžiai iš tarptautinių festivalių užsienyje. 2017 m. ir 2018 m. dalyvauta kamerinės muzikos festivalyje „Rudens krasas muzika“ Tukume (Latvija). Liaudiškos muzikos kapela „Mykoliukai“ dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose: 2015 m. Riminyje (Italija) ir 2016 m. „Moon light in Barselona“ (Ispanija).

    Be pasirodymų festivaliuose užsienyje liaudiškos muzikos kapela „Mykoliukai“ džiaugiasi ir kita įvairiapuse koncertine veikla. 2018 m. dalyvauta regioninėje dainų šventėje „Pilnas kiemas svetelių“ bei Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurse „Dainų dainelė“, o 2019 m. tarptautiniame kapelų festivalyje „Jurginės-2019“ Plateliuose ir LRT laidoje „Duokim garo“.

    Kiekvienais metais skyriaus mokytojos organizuoja regioninius kvalifikacijos kėlimo seminarus, meno mokyklų pedagogams, bendradarbiauja su geriausiais šalies akordeono mokytojais, dalinasi metodine patirtimi, stebi ir pačios veda meistriškumo pamokas. Skyriaus mokyt. metodininkė Laima Jundulienė yra parengusi metodinę knygą „Pradžia“.

    Akordeono skyrius turi nuostabią tradiciją- geriausi mokiniai, baigdami mokyklą, ruošia savo koncertą-rečitalį. Nepamirštami koncertai- rečitaliai: 2016 m. Mariaus Mickaus (mokyt. metod. R. Džiaugienė); 2017 m. Aurimo Kauno (mokyt. metod. P. Budginas); 2018 m. Povilo Kurmio (mokyt. metod. V. Norvilienė); 2018 m. Manfredo Lamsargio (mokyt. metod. L. Jundulienė).

    Mokykla didžiuojasi savo buvusiais akordeono skyriaus mokiniais, tapusiais puikiais pedagogais ir muzikantais Andriumi Kulikausku, Jūrate Mažviliene, Lina Zalepugiene, Martynu Vaičikausku, Andriumi Beržonskiu, Robertu Užgaliu, Lina Dambrauskaite, Jūrate Trimailoviene ir kitais.


   Estrados skyrius

    Estrados skyriaus istorija Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje prasidėjo 1995 metais. Pirmieji mokytojai – Edmundas Noreika (gitaros klasė), Lina Raudoniūtė (dainavimo klasė), Pranas Naruišis (klavišinių instrumentų klasė). 1996 m. prie gitaros klasės prisijungė Vidmantas Lūža, kuris nuo 2008 metų vadovauja estrados skyriui. 1997 m. į mokyklą atėjus dirbti mokytojui Edmundui Juškai, atidaryta mušamųjų instrumentų klasė. 2005 m. išvykusią Liną Raudoniūtę pakeičia mokytoja Lina Lukošienė, tačiau nuo 2009-ųjų dainavimo klasė prijungiama prie dainavimo skyriaus ir estrados skyriuje lieka tik instrumentalistai (gitaros ir mušamųjų instrumentų klasės). 2018 metais prie gitaros klasės prisijungė mokytojas Juventas Radzys, o 2019 m. skyriuje pradėjo dirbti mušamųjų instrumentų mokytoja Ingrida Jonušė.

    Mokantis gitaros klasėje galima išmokti skambinti klasikine, elektrine ar bosine gitaromis. Mušamųjų klasės instrumentai – pagrindinis būgnų komplektas, įvairūs perkusiniai instrumentai, ksilofonas. Į estrados skyrių mokiniai priimami nuo 8 metų, atsižvelgiant į fizinius duomenis. Mokslas trunka aštuonis metus. Baigę šią programą, mokiniai gauna ministerijos nustatyto pavyzdžio Mokyklos baigimo pažymėjimą, o pageidaujantys gali tęsti mokymąsi pagal išplėstinio ugdymo programą, groti meno kolektyvuose arba ruoštis stoti į aukštesnės pakopos muzikos studijas. Nuo 12 metų amžiaus mokiniai priimami mokytis pagal jaunimo meninės raiškos programą.

    Mokydamiesi mokykloje mokiniai groja ne tik, kaip solistai, bet ir muzikuoja įvairiuose meno kolektyvuose: gitaristų, vokaliniuose instrumentiniuose ir mušamųjų instrumentų ansambliuose, orkestruose. Estrados skyrius glaudžiai bendradarbiauja su kitais mokyklos skyriais muzikiniuose projektuose, koncertinėje veikloje. Mokiniai ir ansambliai nuolat dalyvauja meistriškumo konkursuose šalyje ir tampa diplomantais bei laureatais. Kasmet skyrius meno mokykloje organizuoja mokinių kūrybos vakarą ,,Kuriu Lietuvai“.

    Kai kurie mokiniai baigę mokyklą tęsia studijas toliau, o kiti tapo mokytojais arba atlikėjais. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ir Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykloje mokytojauja gitaros mokytojas Dainius Žilinskas, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje dirba mušamųjų instrumentų mokytoja Ingrida Jonušė, įvairiuose muzikiniuose projektuose dalyvauja gitaristas Vaidas Grišmanauskas. Tarptautinių konkursų laureatas, gitaristas Nidas Danilevičius tęsia studijas Jozefo Haidno konservatorijoje Eizenštate (Austrijoje), o gitaristė Erika Tenkutytė - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje.

    Visi skyriaus mokytojai yra daug ir plačiai koncertuojantys, bei pakankamai gerai žinomi Lietuvos muzikinėje erdvėje.


Fortepijono skyrius

    Fortepijono skyrius įkurtas 1962 metais ir gyvuoja jau 58 metus.

    Šiuo metu jaunuosius pianistus ugdo penkios fortepijono mokytojos: Judita Stankutė,  Romena Bernotienė, Aliona Alminienė, Rima Žilinskienė ir Daiva Šimkienė (skyriaus vedėja). Taip pat skyriuje dirba septyni pasirenkamo instrumento- fortepijono mokytojai ir koncertmeisteriai: Danutė Gelčinskienė, Valentina Balčiauskienė, Sigitas Stasikėlis, Mindaugas Girčys, Mantas Liutikas, Remigijus Žukauskas ir Jūratė Valiūnaitė.

    Į fortepijono skyrių priimami vaikai nuo 7 metų. Mokslas trunka 8 metus. Patys mažiausi mokinukai nuo 5 metų ugdomi pagal ankstyvojo ugdymo programą, o baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai gali tęsti mokslą pagal išplėstinio ugdymo programą. Nuo 2 klasės visi norintys turi galimybę pasirinkti ir antrą instrumentą.

    Skyrius garsėja aukštais ugdymo pasiekimais. Mokiniai ir mokytojai nuolat dalyvauja daugybėje meistriškumo konkursų šalyje ir užsienyje. Dažniausiai plungiškiai iš jų grįžta su puikiais įvertinimais. Štai ryškiausi skyriaus mokinių laimėti tarptautiniai  konkursai. Iš tarptautinio festivalio - konkurso ,,Edelveiss 2019" Vienoje (Austrija), tarptautinio klasikinės muzikos atlikėjų konkurso ,,Kaunas Sonorum- 2019",  III tarptautinio Mykolo Kl. Oginskio kamerinės muzikos atlikėjų festivalio - konkurso  ,,Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai" Rietave aukščiausius laimėjimus parsivežė jaunasis virtuozas Matas Stabingis (a. a. mokyt. J. Jonauskienė). 

    Puikiausi tarptautinių konkursų žiuri įvertinimai skirti ir skyriaus mokinei Kotrynai  Buividaitei (mokyt. D. Šimkienė). Ją sėkmė lydėjo šiuose konkursuose: XXI  tarptautiniame F. Šopeno  pianistų konkurse Šafarnėje (Lenkija), XII tarptautiniame ,,Nikolaj Rubinštein" vardo jaunųjų pianistų konkurse Paryžiuje (Prancūzija), III tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse ,,Su muzika per Europą" Vilniuje, V tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Gradus ad Parnasum" Kaune bei IV tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Baltijos gintarėliai" Klaipėdoje. 

    XX ir XXI Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų konkurso laureatų diplomus pelnė  M. Stabingis (a. a. mokyt. J. Jonauskienė), Paulina Šatkauskaitė ir Akvilė Rimkutė (mokyt. A. Alminienė). Pastarosios mergaitės aukščiausiais apdovanojimais įvertintos  ir tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse Liepojoje (Latvija). 

    Plungiškiai pianistai aktyviai dalyvauja Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų fortepijono skyrių mokytojų rengiamuose jaunųjų pianistų respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose- festivaliuose: ,,Lietuviškos muzikos labirintais" Mažeikių V. Klovos meno mokykloje, ,,Pajūrio klavyrai" Palangos St. Vainiūno meno mokykloje, ,,Linksmosios natelės" Šilalės muzikos mokykloje, ,,Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“ Rietavo  Mykolo Kl. Oginskio meno mokykloje, vargonų muzikos festivalyje ,,Festum Organorum'' Gargždų muzikos mokykloje, Platelių kamerinės muzikos festivalyje ir kt.

    Turininga fortepijono skyriaus projektinė veikla. Gražia fortepijono skyriaus tradicija tapo kas antrus metus Plungėje rengiamas Klaipėdos krašto meno ir muzikos mokyklų fortepijoninių ansamblių konkursas- festivalis ,,Muzika sujungia mus", kuris 2021 m. jau devintą kartą sukvies varžytis regiono jaunuosius pianistus.  

    Taip pat fortepijono skyriaus mokytojos puoselėja ir plėtoja tarpmokyklinį  bendradarbiavimą. Jau 10 metų skaičiuoja nuoširdi muzikinė draugystė  su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos  ir Gargždų meno mokyklų fortepijono klasės mokiniais ir mokytojais.  Trijų mokyklų pianistus sieja bendras  muzikinis projektas ,,Mus jungia muzika", kuriame ne tik muzikuojama, bet kartu vykdoma mokytojų gerosios pedagoginės patirties sklaida, pasidalinimas metodikomis. 

    Prieš kelis metus pradėtas rengti dar vienas labai smagus muzikinis edukacinis projektas "Piešiu muziką. Kuriu", kurį plungiškiai organizuoja kartu su Palangos St. Vainiūno ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko meno mokyklų pianistais. Projektas ypatingas tuo, kad labai gražiai bendram meniniam tikslui apjungia muzikos ir dailės skyrių  mokinius ir mokytojus. Jis vyksta kaskart kitoje, netradicinėje erdvėje.

    Trečius metus skyriuje organizuojamas žaismingas ir mokinių bei tėvelių labai pamėgtas integruotas ,,Šokių muzikos vakaras". Jį pianistės rengia bendradarbiaudamos su mokyklos choreografijos skyriaus mokiniais ir mokytojais. Na ir, žinoma, negalima nepaminėti tradicinio 2-4 klasių etiudo konkurso, kuriame tarpusavyje šeimyniškai varžosi mokyklos jaunieji pianistai. 

    Fortepijono skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose renginiuose bei projektuose rajone, regione, šalyje ir užsienyje. Graži draugystė užsimezgė su Tukumo (Latvija) muzikos mokyklos fortepijono skyriumi. Ketvirtus metus Tukumo muzikos mokyklos organizuojamas jaukus kamerinių ansamblių festivalis ,,Rudens spalvų muzika" tapo plungiškių mokinių ir mokytojų itin laukiama koncertinė išvyka.

    Skyriaus mokytojos nuolat tobulina kvalifikaciją seminaruose, ruošia mokinius atviroms meistriškumo pamokoms, o kasmetinėje Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos rengiamoje Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų fortepijono mokytojų konferencijoje bei atvirose meistriškumo pamokose plungiškės fortepijono mokytojos kartu su savo mokiniais yra nuolatinės dalyvės.

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos fortepijono skyrius didžiuojasi savo  buvusiais mokiniais, pasirinkusiais muzikanto profesiją. Tai A. Lizdenytė, A. Bandza, A. Pociutė - Sabūnienė, a. a. J. Morkūnaitė -Jonauskienė, R. Budginas, J. Stankutė, D. Guobytė - Šimkienė, L. Urbonaitė - Ramelienė, A. Žiobakaitė, D. Butkutė - Viržintienė, J. Milašius, S. Kareivaitė - Hirvi, R. Kazlauskaitė,  G. Jonauskaitė - Sabaliauskienė.


Muzikos teorijos skyrius

     Kiekvieno muzikanto kelias prasideda ne tik nuo muzikavimo įgūdžių ugdymo, bet ir nuo muzikos rašto, solfedžio bei muzikos istorijos pažinimo. Vokaliniai- intonaciniai įgūdžiai, natų skaitymas balsu, muzikinio teksto suvokimas, atlikimas bei užrašymas klausa, teorinės žinios, atminties lavinimas, muzikavimas ir kūryba, muzikos klausymas ir pan.- tai įgūdžiai ir žinios, reikalingos kiekvienam, besimokančiam muzikos.

      Šitų dalykų meno mokyklos mokinius nuosekliai ugdo Muzikos teorijos skyriaus mokytojos: Danguolė Viržintienė (skyriaus vedėja), Saida Mikailienė ir Dalia Stasikėlienė. Šiandien mokytojų vedamos solfedžio ir muzikos istorijos pamokos itin inovatyvios, šiuolaikiškos. Atsinaujinimo pokyčius paskatino ir pagreitino muzikos teorijos kabinetų modernizacija, kompiuterinių technologijų įsisavinimas bei taikymas ugdymo procese, mokytojų kvalifikacijos pažanga.

    Mokytojos, žengdamos į ateitį su naujovėmis, nepamiršta tradicinių ugdymo principų ir vertybių, kurias joms įskiepijo ilgametė Muzikos teorijos skyriaus vedėja, šviesios atminties Agnietė Lizdenytė, buvusi visų trijų dabartinių mokytojų Mokytoja.

     Muzikos teorijos skyrius pradėjo gyvuoti nuo pat Plungės muzikos mokyklos įkūrimo 1962 m. Pirmoji solfedžio mokytoja buvo Genovaitė Ogialienė. Nuo 1967 m. tuometinėje Plungės muzikos mokykloje pradėta mokinius mokyti muzikos istorijos- mokslo apie muzikos atsiradimą, jos vystymosi raidą, istorines epochas, žymių kompozitorių biografijas ir kūrybą. Šiam dalykui mokyti buvo priimta mokyt. Stasė Bandzienė, kuri ilgą laiką greta kitų muzikos teorijos mokytojų buvo pagrindinė muzikos istorijos dalyko mokytoja. Vėliau daug metų solfedžio mokė mokyt. Giedrė Daumantienė, o nuo 1973 m. iki 2021 m.- mokyt. metod. Agnietė Lizdenytė. Ji nuo 1978 m. iki 2014 m. vadovavo Muzikos teorijos skyriui, klojo aukšto profesionalumo programinius ir metodinius pamatus skyriaus ugdomojoje veikloje, profesiškai ugdė ir globojo jaunas skyriaus mokytojas.

     Muzikos teorijos skyrius yra vienas iš pagrindinių Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos istorinių tradicijų tęsėjas ir puoselėtojas. Skyriaus mokytojos itin darniai, kūrybiškai ir su didele atsakomybe kasmet mokykloje organizuoja tradiciniais tapusius renginius ir iškilių valstybinių datų minėjimus- koncertus:

 •  Rugsėjo 22 d. švenčiamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis- vaikščiojama M. K. Čiurlionio takais Plungėje, ant namo, kuriame buvo apsistojęs M. K. Čiurlionis, genijaus atminimui kabinamas tradicinis gėlių vainikas.
 • Spalio 1 d. – Pasaulinė muzikos diena.
 • Lapkričio 22 d. - Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rengiamas Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėjos minėjimas.
 • Sausio 13-osios minėjimas – Laisvės gynėjų diena.
 • Vasario 16-osios minėjimas – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
 • Kovo 11-osios minėjimas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

     Muzikos teorijos skyriaus mokytojos aktyviai talkina ir dalyvauja rengiant įvairiausius mokyklos renginius, kiekvieną mėnesį pristato muzikinį kalendorių, sienlaikraštyje ,,Muzika pasakoja“ supažindina mokyklos bendruomenę su muzikos aktualijomis. Skyriaus mokytojų parengti mokiniai pelno prizines vietas respublikiniuose solfedžio konkursuose ir muzikos teorijos dalykų olimpiadose.

     Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Muzikos teorijos skyrius bendradarbiauja su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Latvijos Tukumo miesto muzikos mokyklos muzikos teorijos dalykų mokytojomis. Nuoširdi profesinė bičiulystė paskatino 2020 m. Plungėje surengti pirmąjį tarptautinį solfedžio konkursą „Intervalų magija“, kuriame dalyvavo visų trijų mokyklų 5 klasių mokiniai. Dalyvių susidomėjimas ir konkurso pasisekimas davė impulsą bei prasmę šį konkursą organizuoti ir ateityje.


skyri koliaai

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų skyrius įkurtas 1976 metais. Pirmaisiais pučiamųjų instrumentų mokytojais dirbo Pranas Škimelis, Alfredas Lučinskas, Stasys Razmus, po kelių metų prisijungė Romas Jasevičius. Nuo 2001 metų skyriui vadovauja mokytojas ekspertas Artūras Urniežius. Šiuo metu skyriuje dirba penki mokytojai. Groti variniais pučiamaisiais instrumentais moko Artūras Urniežius, mokytojas metodininkas Aivaras Alminas, vyr. mokytojas Romualdas Simonavičius ir mokytojas Paulius Lygnugaris. Saksofono mokytojais dirba metodininkas Stasys Razmus ir mokytojas Vidmantas Žilinskas. Moksleivių pasirodymus meistriškumo konkursuose ir akademiniuose koncertuose lydi koncertmeisterės metodininkės Judita Stankutė, Aliona Alminienė, vyr. koncertmeisteriai Mantas Liutikas, Remigijus Žukauskas, Sigitas Stasikėlis. Pučiamųjų instrumentų skyriuje vaikai gali pasirinkti mokytis trimito, trombono, tenoro, eufonijos, voltornos, tūbos, fleitos, saksofonų alto, tenoro ir baritono specialybių. Į pučiamųjų instrumentų pradinio ugdymo programą, kuri trunka 4 metus, vaikai priimami mokytis nuo 7-9 metų amžiaus, tačiau yra galimybė pradėti mokyklą lankyti anksčiau – nuo 5-6 metų amžiaus (ankstyvojo ugdymo programoje). Baigus pradinį ugdymą, vaikai 4 metus mokslus tęsia pagrindinio ugdymo programoje. Baigus šią programą, moksleiviams išduodami ministerijos nustatyto pavyzdžio Mokyklos baigimo pažymėjimai. Ypač gabūs mokiniai ar ketinantys studijuoti aukštesnėje muzikinio ugdymo įstaigoje turi galimybę tobulinti savo gebėjimus išplėstinio ugdymo programoje iki baigs bendrojo ugdymo mokyklą. Jaunuoliams, kurie įstoja vyresni nei 12 metų amžiaus, siūloma pučiamųjų instrumentų mokytis jaunimo meninės raiškos programoje. Mokydamiesi groti pagrindiniu instrumentu, vaikai taip pat lanko solfedžio pamokas, dainuoja jaunučių choruose. Nuo antros klasės moksleiviai turi galimybę rinktis muzikuoti antru muzikos instrumentu – fortepijonu arba kitu pageidaujamu instrumentu. Vėliau – nuo 3 klasės ugdytiniai pradeda lankyti pučiamųjų instrumentų orkestrą, nuo 5 klasės susipažįsta su muzikos istorija, taip pat gali rinktis kitas pageidaujamas programas. Nuo 2018 metų mokykloje pradėjo veikti suaugusiųjų mokymas, kuriame mokosi įvairaus amžiaus Plungės rajono gyventojai.

    Pučiamųjų instrumentų skyriaus prioritetu nuo pat jo įkūrimo buvo vaikų saviraiškos ir meistriškumo ugdymas. Moksleiviai, kaip solistai ar įvairių mokyklos pučiamųjų instrumentų kolektyvų nariai, daug metų yra daugelio tarptautinių, nacionalinių ir respublikinių konkursų laureatai bei nugalėtojai. Žymiausi konkursai, kuriuose laimėtos prizinės vietos: tarptautiniai „Ventus musicale“ (Vilnius), Gunaro Odelovskio vardo orkestrų konkursas (Auce), „Zimniaja volna“ (Minskas), „Novyj mir“ (Krasnogorskas), „Vėju ritmi“ (Liepoja), instrumentinių ansamblių konkursas „Grokime kartu (Radviliškis), nacionalinis konkursas „Vario garsai“ (Vilnius), respublikiniai – J. Pakalnio konkursas (Kaunas), instrumentinių ansamblių konkursas „Karamelė“ (Kelmė), Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas (Panevėžys), lietuviškos pjesės konkursas (Kretinga), „Jūros perlai“ (Palanga), Kurzemes ir Žemaitijos krašto regioniniai pučiamųjų instrumentų konkursai (Saldus), meno mokyklų pučiamųjų instrumentų konkursas (Ozolnieke).

    Skyriuje gyvuojantys meno kolektyvai: saksofonininkų ansambliai, trio, kvartetai, kvintetai (vadovai Stasys Razmus ir Vidmantas Žilinskas). Fleitų ansambliai (vadovas Romualdas Simonavičius), varinių instrumentų ansambliai „Jaunieji padūkėliai“, „Padūkėliai“, bigbendas ir pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Artūras Urniežius), varinių pučiamųjų kameriniai ansambliai, pučiamųjų instrumentų orkestro jaunučių grupė (vadovas Aivaras Alminas), mokytojų diksilendas (vadovas Romualdas Simonavičius).

    Tradiciniai skyriaus projektai, sulaukiantys didelio susidomėjimo ir dalyvių skaičiaus iš Lietuvos ir Latvijos : tarptautinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblių ir orkestrų konkursas „Pavasario trimitai“, vykstantis kas antrus metus (2019 m. vyko X-asis konkursas), ir Žemaitijos ir Kurzemes krašto vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų instrumentų džiazinės pjesės konkursas „Grok - improvizuok“.

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pūtikai palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų pedagogais ir mokiniais. Vyksta tarptautinė partnerystė su Liepojos, Aucės, Saldus, Tukumo, Ozolnieki muzikos mokyklomis. Gražūs bendradarbiavimo ryšiai su Žemaitijos, Klaipėdos krašto ir kitomis Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis, Stasio Šimkaus konservatorija, E. Balsio menų gimnazija ir Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, LMTA, Klaipėdos universiteto Menų akademija. Okestras, ansambliai ir solistai daug koncertuoja, dalyvauja bendruose projektuose su socialiniais partneriais : Žemaičių dailės muziejumi, Plungės rajono ir regioniniais kultūros centrais, Plungės LIONS klubu, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, visomis Plungės miesto ir rajono bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

    Koncertinė pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleivių ir mokytojų veikla labai plati ir aktyvi. Pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam nuo 2012 metų suteikta I meninio pajėgumo kategorija, yra visų Lietuvos dainų švenčių, moksleivių dainų švenčių ir Lietuvos Vakarų krašto dainų švenčių dalyvis. 2012 m. ir 2016 m. orkestro vadovas A. Urniežius buvo Lietuvos moksleivių dainų švenčių vyr. dirigentas. Beveik kiekvienais metais moksleivių atostogų metu orkestras vyksta į festivalius užsienyje. Kolektyvo koncertinę programą paįvairina šokėjų grupė, vadovaujama Aidos Brazdeikienės. Koncertuojant aplankytos užsienio šalys : Latvija, Italija, Švedija, Vokietija, Vengrija, Makedonija, Kroatija, Graikija, Olandija. Dalyvauta festivaliuose Lietuvoje : tarptautiniuose festivaliuose „Mažeikių dūdos“, „Pan Dixie“ Panevėžyje, „Flora Jazz“ Vilniuje, įvairiose mietų šventėse. Jaunieji pūtikai ne vieną kartą buvo TV projektų „Talentų ringas“, „Mažųjų žvaigždžių valanda“, „2 minutės šlovės“ ir „Lietuvos talentai“ dalyviai.

    Skyriaus mokytojai aktyviai dalyvauja Lietuvoje ir Latvijoje organizuojamuose seminaruose ir konferencijose pučiamųjų instrumentų mokytojams, kolektyvų vadovams. Patys organizuoja seminarus, veda meistriškumo pamokas, kviečia savo srities profesionalus vesti paskaitas mokyklos moksleiviams. Organizuoti ir vesti seminarai : „Muzikos kūrinių interpretavimas, ruošiantis pučiamųjų instrumentų konkursams“, „Ritmo eksperimentai“, „Laisvosios improvizacijos įgūdžių formavimas meno mokyklos moksleiviams“, „Grojimo variniais pučiamaisiais instrumentais pagrindai“, edukacinis koncertas „Senieji Lietuvos instrumentai“ ir kt.

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų skyrius ypač didžiuojasi savo buvusių moksleivių, dabar žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų ir pedagogų pasiekimais ir veikla. Užsienio ir Lietuvos aukštesnės muzikinio ugdymo pakopos įstaigose dirba : Ilinojaus universitete (JAV) dėsto Rimvydas Paulikas, LMTA - profesorius Petras Vyšniauskas,            J. Gruodžio konservatorijoje moko Tomas Razmus, Stasio Šimkaus konservatorijoje – Zenonas Šimkus, Egidijus Miknius. Kitose Lietuvos muzikos ir meno mokyklose dirba ar koncertinę veiklą vykdo : Tomas Vaičiulis, Tomas Želvys, Martynas Ratas, Visvaldas Jonušas, Albinas Guželis, Giedrius Labanauskas, Zigmas Drakšas, Danielius Praspaliauskis, Domas Zaborskis, Ričardas Vismonas. Plungės rajone pedagogais dirba : Virginijus Valančius, Romas Jasevičius, Vincas Senkus. Mykolo Oginskio meno mokykloje pedagoginį darbą tęsia Artūras Urniežius, Vidmantas Žilinskas, Paulius Lygnugaris, Vidmantas Lūža. Mantas Liutikas. Aukštesnes muzikos studijas tęsia Vilius Lureckis, Viktoras Austys, Valdas Vengalis.


Styginiu instrumentu koliazas

   

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos styginių instrumentų skyriaus istorijos pradžia siekia 1971 m. Nuo 1973 m. skyriuje pradėjo dirbti smuiko mokytoja Danutė Zaveckienė, kuri išugdė didžiulį būrį smuikininkų ir ilgą laiką vadovavo šio skyriaus darbui. Dabar styginių instrumentų skyriuje dirba šešios smuiko mokytojos: Danutė Zaveckienė, Arnualda Armalienė, Asta Žebrauskienė, Ramunė Žebrauskienė, Violeta Gaubytė, Ieva Lygnugarienė ir viena violončelės mokytoja - Žermena Kressin. Skyriui vadovauja mokytoja Ieva Lygnugarienė.

    Kasmet styginių instrumentų skyrius laukia naujų mokinių. Į pradinio ugdymo smuiko ir violončelės klasę priimami vaikai nuo 7 metų. Norintys groti smuiku ir violončele vaikučiai nuo 5 - 6 metų priimami mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programą. Jie pradeda muzikuoti su mažo dydžio instrumentais, pritaikytais mažiems vaikučiams. Pagrindinis ugdymas trunka 8 metus. Baigę ir norintys toliau pratęsti mokymąsi gali pasirinkti išplėstinio ugdymo programą. Nuo 2 klasės visi mokiniai gali pasirinkti antrą instrumentą, pvz. pianiną, gitarą, akordeoną ir pan. 

    Styginių instrumentų skyriaus mokytojos su savo mokiniais nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose meistriškumo konkursuose. Laureatų ir diplomų vardai ne kartą laimėti nacionaliniame B. Dvariono stygininkų konkurse, respublikiniame R. Žaldoko vardo konkurse, respublikiniame K. Ivaškevičiaus stygininkų konkurse, tarptautiniame V. Radovičiaus jaunųjų stygininkų konkurse, tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Fiori musicale“, Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė“, respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse „Karamelė“,  respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Primo Violino“, tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „Muzikuokime kartu“. 

    Styginių instrumentų skyrius džiaugiasi savo meno kolektyvais. Daug metų gyvuoja ir mokyklą garsina styginių instrumentų orkestras, kuriam ilgus metus vadovao V. Gaubytė, šiuo metu vadovauja I. Lygnugarienė ir koncertmeisterės Ž. Kressin bei A. Žebrauskienė. Išskirtinę kūrybinę veiklą puoselėja senovinės muzikos ansamblis „Musica fresca“, kuriam vadovauja violončelininkė  Žermena Kressin. Tai mokytojų meno kolektyvas, kuris 2019 m. kolektyvas sužavėjo Prancūzijos publiką ir tikisi, kad tai ne paskutinė koncertinė kelionė. 

    Styginių skyriaus mokiniai muzikuoja kameriniuose instrumentiniuose ansambliuose, liaudiškoje kapeloje „Mykoliukai“, mokyklos lengvosios muzikos orkestre. 

    Plati ir turininga styginių instrumentų skyriaus projektinė veikla. Nuo 2004 metų Plungę visoje šalyje garsina Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestrų festivalis „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“, kuris į jungtinio orkestro koncertą Plungėje sukviečia apie 150 styginiais instrumentais muzikuojančių vaikų iš viso Žemaitijos regiono. „Rudens akvarelės M. K. Čiurlioniui“ įspūdinguose koncertuose pirmu smuiku grojo ne tik mokyklos styginių orkestras, bet solo su orkestru griežė  ir smuiko klasės mokiniai: Kamilė Širvinskaitė, Laima Paplauskaitė, Kotryna Rečkauskaitė, Rokas Smulkys, Laurynas Grikštas. Daugelį metų tęsdami ir puoselėdami festivalio tradiciją jaunieji muzikantai yra nuolatiniame repertuaro ruošimo procese. Šis aspektas tapo postūmiu užgimti naujai puikai tradicijai. Jau keli metai iš eilės rugpjūčio mėn. Palangoje vyksta jaunųjų stygininkų stovykla „Vasara su M. K. Čiurlioniu“, kur styginiais instrumentais grojantys vaikai ne tik tobulina orkestrinio grojimo įgūdžius, bet ir turiningai leidžia laisvalaikį, socializuojasi. 

    2018 m. styginių instrumentų skyriaus mokytojos inicijavo ir pradėjo rengti naują projektą - respublikinį  ansamblinio  muzikavimo konkursą „Primo Violino“, kuris iškart sulaukė dalyvių susidomėjimo. Konkursas organizuojamas kas 2 metai. 

    Plati skyriaus mokytojų organizuojama koncertinė ir edukacinė veikla. Tai nuolatiniai koncertai miesto ikimokyklinėse įstaigose, bendro lavinimo mokyklose, miesto kultūriniuose renginiuose įvairiose įstaigose, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Įsimintini edukaciniai koncertai - pašnekesiai apie muziką ir dailę „Keliaujame į zoologijos sodą“ vaikų darželiuose, bendrojo lavinimo mokyklose, kuriuos inicijavo skyriaus mokytoja Violeta Gaubytė, o renginiuose dalyvavo visų skyriaus mokytojų paruošti mokiniai. Puoselėjama ir dar viena tradicija - kiekvieną pavasarį išvykti į Klaipėdos koncertų salę paklausyti profesionalių atlikėjų koncerto ar muzikinio spektaklio. 

    Styginių instrumentų skyrius bendradarbiauja su Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos, kitų Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų stygininkais. Ypač graži ir perspektyvi draugystė užsimezgė su Latvijos Tukumo muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus mokytojomis. Šios mokyklos orkestro vadovės Dace Šplite- Lisovos kvietimu plungiškiai stygininkai dalyvavo muzikos festivalyje „Rudens krasas muzika“ Durbės pilyje Tukume, o latviai dalyvavo plungiškių organizuotoje vasaros stovykloje Palangoje. 

    Aktyvi styginių instrumentų skyriaus metodinė veikla. Vedamos atviros pamokos, dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi, dalyvaujama kvalifikacijos kėlimo seminaruose mokykloje ir už jos ribų. Ypač naudingos stebėtos meistriškumo pamokos, kurias vedė LTMA  prof. Ingrida Armonaitė, smuiko virtuozas Vilhelmas Čepinskis, LMTA doc. ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Rusnė Mataitytė, LMTA doc. dr. Rūta Lipinaitytė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio  menų mokyklos mokytoja ekspertė Undinė  Jagėlaitė, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos smuiko mokytoja ekspertė Kristina Kupšienė ir Saulė Domarkienė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė V. Visockienė. Šiose pamokose plungiškės mokytojos dalyvavo ir sėmėsi meistriškumo paslapčių kartu su savo paruoštais mokiniais. Nuolat ieškoma metodinių naujovių. Mokytoja Ramunė Žebrauskienė suorganizavo susitikimą su knygos „Smuikelės giesmė “ autore, smuiko mokytoja iš Trakų Ieva Tijūneliene, kuri pristatė savo darbo metodiką. 

    Per ilgus gyvavimo metus styginių instrumentų skyriaus mokytojos įskiepijo meilę smuikui dideliam būriui muzikos mylėtojų ir išugdė nemažą būrį profesionalių smuikininkų. Smuiko mokytojos darbą pasirinko buvusios mokyt. D. Zaveckienės mokinės: Nomeda Budginaitė, Violeta Gaubytė, Martyna Domarkaitė, Ieva Lygnugarienė. Smuikininkė Ieva Lygnugarienė vadovauja Plungės Kultūros centro simfoniniam orkestrui.  ir mokyt. R. Žebrauskienės mokinė Rūta Žebrauskaitė, kuri garsėja ir kaip smuiko muzikos atlikėja, už aukštus pasiekimus tarptautiniuose meistriškumo konkursuose ir Lietuvos vardo garsinimą yra apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės padėkos raštu.  Mokyt. D. Zaveckienės mokinė Vaida Dobilaitė groja Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre, mokyt. A. Armalienės mokinė Monika Retkutė  - Klaipėdos muzikinio teatro orkestre, o  mokyt. V. Gaubytės  mokinė Sandra Dirgėlaitė – Klaipėdos kameriniame orkestre. Mokyt. A. Žebrauskienės mokinė Laima Paplauskaitė šiuo metu Danijoje lanko parengiamuosius kursus stojimui į smuiko atlikimo meną. 

    Atsidavusios savo profesijai skyriaus mokytojos kryptingai veda savo mokinius į dvasiškai turtingą meno pasaulį tikėdamos, kad jų mokiniai išmoks į daugelį dalykų pažiūrėti kitomis - sielos akimis. 


tautini sk koliaas

    Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje daug metų gyvuoja Tautinių instrumentų skyrius, puoselėjantis lietuviškumą, ugdantis savo mokinius suvokti tautinio meno unikalumą, liaudiškas muzikavimo tradicijas siejantis su naujovėmis.

     Šiuo metu skyriuje dirba trys pedagogai – skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja Jūratė Zubienė, mokytoja metodininkė Irena Urbonienė, bei vyresnysis mokytojas Dainius Griška.

   Tautinių instrumentų skyriuje mokoma groti kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, taip pat mokymo procese supažindinama ir su kitais lietuvių liaudies instrumentais, kaip, pavyzdžiui, tradicinėmis kanklėmis, skudučiais ir kt. Nuo antros klasės  galima papildomai pasirinkti antrą muzikos instrumentą (fortepijoną, akordeoną ar kt.). Mokymo procesas trunka aštuonis metus. Mokytis galima pradėti nuo  septynerių metų, tačiau jei yra didelis noras muzikuoti tautiniais instrumentais  jaunesniame amžiuje, nuo 5 metų galima lankyti ankstyvojo ugdymo programą. Baigus pagrindinio ugdymo programą, galima tęsti ugdymąsi pagal išplėstinio ugdymo programą. Trečius metus vyksta užsiėmimai suaugusiems.

    Tautinių instrumentų skyriaus mokiniai yra nuolatiniai įvairių tarptautinių, respublikinių ir regioninių konkursų laimėtojai Lietuvoje ir už jos ribų. Vienas svarbiausių konkursų Lietuvoje, kuriame dalyvauja tautinių instrumentų skyriaus mokiniai, yra Respublikinis Jono Švedo jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas. Ypač senas tradicijas puoselėja ir daug laimėjimų pasiekė kanklininkų ansamblis, vadovaujamas Irenos Urbonienė, kuris pelnė apdovanojimų šalyje ir užsienyje.

    Skyriuje susibūrę birbynininkų, kanklininkų, skudutininkų, mišrūs instrumentiniai ansambliai, taip pat meno mokyklos mokiniai ( ne tik tautinių instrumentų skyriaus) gali rinktis lankyti folkloro ansamblį. Dažnai tautinių instrumentų skyriaus kolektyvai  buriasi į bendrus projektus su kitų skyrių kolektyvais (dainininkais, smuikininkais, dailininkais, talkina liaudiškos muzikos kapelai ,,Mykoliukai“ )

    Tautinių instrumentų skyrius jau daugelį metų burdamas visus skyrius puoselėja mokykloje užgavėnių tradiciją ir organizuoja šventę mokyklos bendruomenei.

    Skyriaus mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tradiciniuose mokyklos bei Plungės miesto organizuojamuose  renginiuose, visose respublikinėse ir regioninėse dainų šventėse, festivaliuose. Ypač mokinių mėgstamas Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis  ,,Trimitatis , kuris skaičiuoja jau dvidešimt metų. Du kartus šis festivalis vyko ir Plungėje. Jame dalyvavo ne tik įvairiausi tautinių instrumentų kolektyvai iš Lietuvos, bet ir mūsų mokyklos partneriai iš Estijos ir Latvijos.

    Puikiai kultūros ir meno srityje dirba ir  grojimo lietuvių liaudies tradiciniais ir patobulintais instrumentais puoselėja buvę skyriaus mokiniai, dabar žinomi mokytojai: Loreta Tumanovienė, Loreta Rimkuvienė, Darius Brazdeikis, Gintaras ir Ramūnas Jonaičiai ir kt.


 

Geriausiai Jūsų patirčiai mūsų tinklapyje mes naudojame slapukus. Toliau naudodamiesi mūsų tinklapiu nepakeitę slapukų parinkčių jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika.