afiša1 1 
 
 
 
 
 
mok prim
 
 
 
 
 
            
                                                                   
 
 
 
 PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO
       MENO MOKYKLA
       Skelbia mokinių priėmimą 2018-2019 m. m.
 
MUZIKOS SKYRIUS
1.Fortepijono ir styginių instrumentų skyriai (smuikas, violončelė):
      Į ankstyvojo ugdymo  programas  priimami vaikai iki 7 metų. 
      Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami 7-10 metų vaikai. 
2.Akordeono skyrius,
      Tautinių instrumentų skyrius (kanklės, birbynė), 
      Pučiamųjų instrumentų skyrius (klarnetas, saksofonas, trimitas, tūba, altas, trombonas, tenoras, fleita),
   Estrados skyrius (mušamieji, gitara),
      Į ankstyvojo ugdymo programas priimami 7-8 metų vaikai. 
      Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami 8-11 metų vaikai. 
3.Dainavimo skyrius (chorinis dainav., estradinis dainav., solinis dainav.)
¬      Į ankstyvojo ugdymo programas priimami 7-9 metų vaikai. 
      Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami 9-11 metų vaikai.
      Į solinio dainavimo ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai nuo 11-12 metų. 
4.Mokiniai, vyresni nei 11 metų, priimami mokytis į visų muzikos specialybių jaunimo meninės raiškos
      ugdymo programas.
   
   CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS
   Klasikinio ir bendrojo šokio ugdymas;
    Į ankstyvojo ugdymo programą priimami vaikai iki 7 metų.  
    Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami 7-9 metų vaikai. 
  DAILĖS SKYRIUS
   Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7 metų vaikai. 
   Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami 8-9 metų vaikai. 
   Į vyresnes klases – 10 metų ir vyresni gabūs dailei vaikai, atitinkantys mokyklos nustatytus kriterijus.
MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VISUS SKYRIUS 
balandžio 9-20 d. ir birželio 4-15 d. darbo dienomis  nuo 9 iki 12 val.  ir  nuo 14 iki 17 val. šeštadienį 9-12 val.   
      
    Tėvų prašymai ir vaikų sveikatos pažymėjimai priimami meno mokykloje (Laisvės g. 69) darbo valandomis. 
    Informacija teikiama tel.: 72470, 72471, 72473 ir konsultacijų metu. 
    Mokestis už mokslą –  15 Eur per mėnesį. 
Informacija skelbiama Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos tinklapyje (www.oginskiomenomokykla.lt) 
                    DIREKCIJA
 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ UGDYMĄ


  Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-21 sprendimu Nr. T1-193 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų  paslaugų kainų patvirtinimo“ ir Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktoriaus 2017-09-25 įsakymu Nr. V-71 patvirtina:    
  1. Mokestis už ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo ugdymą – 15 eurų per mėnesį.
  2. Mokestis už suaugusiųjų ugdymą – 25 eurai per mėnesį.
 3. Mokyklos tarybos sprendimu atleisti nuo mokesčio už mokslą arba jį sumažinti socialiai remtinų šeimų vaikams, našlaičiams, globotiniams, vaikų globos namų auklėtiniams ir kitiems vaikams, esant ypač sunkioms šeimyninėms aplinkybėms pagal mokyklos patvirtintą tvarką.
 4. Atleisti nuo mokesčio už mokslą ugdytinius, lankančius tik kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programą.

 

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ


Mokestis už mokslą mokamas banke ar internetu
Mokėjimo kvitelyje būtina įrašyti:
*Mykolo Oginskio meno mokykla, įm. kodas 191816128
*Atsiskaitomoji sąskaita LT634010043000050168,  bankas DNB
*Mokinio vardas, pavardė ir mokytojo pavardė (būtinai)Mokestis už mokslą - 15 eurų per mėnesį
Išplėstinio ugdymo mokiniams – 15 eurų per mėnesį
Mokestis už suaugusiųjų ugdymą – 25 eurai per mėnesį
Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d.
Mokestis už mokslą tėvų pageidavimu gali būti sumokėtas už kelis mėnesius, pusmetį ar už visus mokslo metus.Informacija teikiama tel.: 72472, 58871, mob. 8 615 18 077 

 

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Dėl mokesčio už mokslą lengvatų

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-21 sprendimu Nr.T1-292 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Plungės rajono savivaldybės meno mokyklose nustatymo“, atleisti nuo mokesčio už mokslą labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius vaikus pagal įstaigos patvirtintą tvarką.

Išimties tvarka, mokyklos tarybos sprendimu, gali būti sumažintas mokestis už mokslą ypač sudėtingomis materialinėmis sąlygomis gyvenantiems vaikams, pateikus įrodančius dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą.
  2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
  3. Pažymą apie tėvų atlyginimus arba pažymą iš Darbo biržos
  4. Pažymas apie gaunamus alimentus ir už vaikus gaunamas socialines pašalpas.
  5. Jei vienas iš tėvų miręs, ar tėvai išsituokę - mirties ar ištuokos liudijimo kopiją.
  6. Neįgalumo pažymėjimo kopiją (jei turi neįgalumą).

                                                  Direktorė

 

 

 

Gerb. Tėveliai,

maloniai prašome skirti

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai

2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Mokyklos įm. kodas 191816128,

adresas – Laisvės g. 69, Plungė.

Mokestį galima pervesti iš mokyklos internetinės svetainės  www.oginskiomenomokykla.lt  skyrelyje

„Parama mokyklai 2%“

Nuoširdžiai dėkojame.

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Plungės Mykolo Oginskio
meno mokyklos direktoriaus
2011-08-24 įsakymu Nr.V-77


PAMOKŲ LAIKAS


12.30 - 13.15 10 min. pertrauka
13.25 - 14.10 „ „
14.20 - 15.05 „ „
15.15 - 16.00 15 min. pertrauka
16.15 - 17.00 10 min. pertrauka
17.10 - 17.55 „ „
18.05 - 18.50 „ „
19.00 - 19.45