Skelbimas

 

Uzgaveniu svente 17 plakatas 10 varij

 

 

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Dėl mokesčio už mokslą lengvatų

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr.T1-292 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Plungės rajono savivaldybės meno mokyklose nustatymo“, atleisti nuo mokesčio už mokslą labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius vaikus pagal įstaigos patvirtintą tvarką.

Išimties tvarka, mokyklos tarybos sprendimu, gali būti sumažintas mokestis už mokslą ypač sudėtingomis materialinėmis sąlygomis gyvenantiems vaikams, pateikus įrodančius dokumentus:

 1. Motyvuotą prašymą.
 2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
 3. Pažymą apie tėvų atlyginimus arba pažymą iš Darbo biržos
 4. Pažymas apie gaunamus alimentus ir už vaikus gaunamas socialines pašalpas.
 5. Jei vienas iš tėvų miręs, ar tėvai išsituokę - mirties ar ištuokos liudijimo kopiją.
 6. Neįgalumo pažymėjimo kopiją (jei turi neįgalumą).

                                                  Direktorė

 

 

 

   

 

PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO

MENO MOKYKLA

Skelbia papildomą mokinių priėmimą 2016-2017 mokslo metams

 

     MUZIKOS SKYRIUS

 1. Styginių instrumentų skyrius (smuikas, violončelė):

Į ankstyvojo ugdymo programas priimami vaikai iki 7 metų amžiaus.

Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai 7-10 metų amžiaus.

 1. Akordeono skyrius
 2. Tautinių instrumentų skyrius (kanklės, birbynė),
 3. Pučiamųjų instrumentų skyrius (fleita, trimitas, klarnetas)
 4. Estrados skyrius (mušamieji)

Į ankstyvojo ugdymo programas priimami vaikai 7-8 metų amžiaus.

Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai 8-11 metų amžiaus.

 1. Dainavimo skyrius (chorinis, solinis dainavimas)

Į ankstyvojo ugdymo programas priimami vaikai 7-9 metų amžiaus.

Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai 9-11 metų amžiaus.

Į solinio dainavimo ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai 11-12 metų amžiaus.

 1. Mokiniai, vyresni nei 12 metų, priimami mokytis į jaunimo meninės raiškos ugdymo programą.

CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS

 1. Klasikinio šokio ugdymas:

Į ankstyvojo ugdymo programas priimami vaikai iki 7 metų amžiaus.

Į pagrindinio ugdymo programos 1 klasę priimami vaikai 7-9 metų amžiaus.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VISUS SKYRIUS – rugsėjo 1-15 dienomis 

darbo valandomis.

Tėvų prašymai ir vaikų sveikatos pažymėjimai priimami JAU DABAR meno mokykloje, Laisvės 69 darbo valandomis.

Informacija teikiama tel. 72470, 72471, 72473.

Mokestis už mokslą – 14,50 Eur. per mėnesį.

Informaciją skelbiama Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos tinklapyje (www.oginskiomenomokykla.lt) ir

DIREKCIJA

 

 

 

Skelb

 

 

 

 Skaitytuvas 20160601

Skaitytuvas 20160601 2

Skaitytuvas 20160601 3

Skaitytuvas 20160601 4

 

 

 

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ UGDYMĄ


Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr.T1-59 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo ir kai kurių
savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Plungės Mykolo Oginskio meno
mokyklos direktorės 2015-04-02 įsakymu Nr.V-15 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą tvirtinimo“,
nuo 2015-04-01 patvirtinta:
1. Mokestis už vaikų ugdymą – 14,5 eurų per mėnesį
2. Mokestis už išplėstinio ugdymo programą – 17,40 eurų per mėnesį.
3. Atleisti mokyklos tarybos sprendimu labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius
vaikus nuo mokesčio už mokslą pagal mokyklos patvirtintą tvarką – iki 10% bendro
besimokančiųjų skaičiaus.
Mokestis už mokslą mokamas banke ar internetu
Mokėjimo kvitelyje būtina įrašyti:
*Mykolo Oginskio meno mokykla, įm.kodas 191816128
*Atsiskaitomoji sąskaita LT634010043000050168, bankas DNB
*Mokinio vardas, pavardė ir mokytojo pavardė (būtinai)
Mokestis už mokslą - 14,50 eurų per mėnesį
Išplėstinio ugdymo mokiniams – 17,40 eurų per mėnesį
Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 25d.
Mokestis už mokslą tėvų pageidavimu gali būti sumokėtas už kelis mėnesius, pusmetį ar už
visus mokslo metus.
Informacija teikiama: tel. 72472 , 58871, mob.tel. 8 615 18077

 

PATVIRTINTA
Plungės Mykolo Oginskio
meno mokyklos direktoriaus
2011-08-24 įsakymu Nr.V-77


PAMOKŲ LAIKAS


12.30 - 13.15 10 min. pertrauka
13.25 - 14.10 „ „
14.20 - 15.05 „ „
15.15 - 16.00 15 min. pertrauka
16.15 - 17.00 10 min. pertrauka
17.10 - 17.55 „ „
18.05 - 18.50 „ „
19.00 - 19.45